SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Maesydre, Y Trallwng

classroom
11 Rhagfyr 2017 

classroomMae Cadw, Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Powys am eu bwriad i restru Ysgol Maesydre yn y Trallwng fel adeilad Gradd II.

O dan y cynlluniau uchelgeisiol presennol i drawsnewid addysg gynradd yn yr ardal, mae safle Maesydre wedi'i drefnu i fod yn rhan o dir Ysgol Gymraeg newydd y Trallwng.  Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn paratoi ei ymateb i Cadw.

Meddai'r Cyng Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet dros Addysg: "Er ein bod ni'n llwyr gydnabod pwysigrwydd hanesyddol yr adeilad hwn a'i gyfraniad at fywyd y dref, rhaid inni edrych i'r dyfodol.

"Mae'r cynlluniau ar gyfer yr ysgolion newydd yn y Trallwng yn cael eu llunio'n ofalus gyda'i gilydd a byddai'n anffodus pe bai unrhyw beth yn oedi'r prosiect uchelgeisiol hwn.  Gorau gyd y cynharaf y gall ein holl ddisgyblion cynradd yn y Trallwng elwa o adeiladau safonol i ddysgu ynddynt."

Mae swyddogion y Cyngor yn gweithio gyda'r contractwr dylunio i ddeall unrhyw effaith y gallai hyn ei gael ar y prosiect adeiladu ysgolion pe bai Cadw'n cadarnhau ei benderfyniad i restru'r adeilad.  Rhagwelir y bydd canlyniadau trafodaethau Cadw yn hysbys tua diwedd mis Ionawr.

Yn y cyfamser, mae'r cyngor wedi cyflwyno'r cynlluniau ar gyfer caniatad cynllunio ar gyfer y ddwy ysgol.

Bydd yr ysgolion a'r rhieni yn cael eu hysbysu'n llawn o unrhyw gynnydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu