Aelod Cabinet Priffyrdd yn cefnogi ymgyrch ddi-blastig

Image of plastic bottles
12 Rhagfyr 2017 

Image of plastic bottles

Mae Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys wedi rhoi ei gefnogaeth i ymgyrch a fyddai'n gweld y sir yn ddi-blastig.

Rhoddodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Powys Di-blastig' a lansiwyd ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

"Rwy'n ffodus iawn i deithio'r sir hon bob wythnos i wirio ffyrdd a siarad â phobl am ein cymunedau a'n cymdogaethau," meddai'r Cyng. Fitzpatrick.

"Fodd bynnag, mae siom enfawr bob dydd i weld ein cefn gwlad hardd wedi'i orchuddio a sbwriel a phlastig o gartonau byrgyr, hambyrddau bwyd a chynwysyddion a photeli diodydd plastig.  Mae'n hollol ddiangen ac mae'n dechrau yn ein siopau bwyd, archfarchnadoedd a siopau cyffredin a dyna pam yr oeddwn yn bresennol yn lansiad yr ymgyrch 'Powys Di-blastig'.

"Rwy'n gobeithio y bydd fy nghyd-aelodau Cabinet yn ymuno â mi i roi eu cefnogaeth i'r ymgyrch werth chweil hon i leihau pecynnu plastig yn ein sir hardd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu