1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu - y newyddion diweddaraf

Translation Required:

Image cynrychioli Casgliadau gwastraff ac ailgylchu - y newyddion diweddaraf
12 Rhagfyr 2017 

recycling lorry

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau gwastraff (bin du) yn cael eu gwneud dau ddiwrnod yn hwyrach nag arfer ar gyfer cartrefi Powys sydd i fod cael casgliadau'r wythnos hon. 

Roedd Cyngor Sir Powys wedi atal casgliadau ailgylchu a gwastraff ddydd Llun a dydd Mawrth yr wythnos hon (Rhagfyr 11 a 12) oherwydd y cwymp sylweddol o eira a achosodd cryn drafferth ar draws y sir.

Bydd y cyngor nawr yn symud casgliadau gwastraff yn ôl dau ddiwrnod ar gyfer pob cartref yn y sir a bydd yn dechrau casglu diwedd bore fory (dydd Mercher, 13 Rhagfyr).

Ni fydd casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd yn cael eu gwneud yr wythnos hon.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'r cwymp sylweddol o eira wedi amharu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ledled y sir.  Er na wnaed unrhyw gasgliadau am ddau ddiwrnod yr wythnos hon, roedd ein staff casglu gwastraff ac ailgylchu yn helpu i glirio'r eira oddi ar ffyrdd y sir.

"Bydd y casgliadau gwastraff sydd i fod digwydd yr wythnos hon yn cael eu gwneud dau ddiwrnod yn ddiweddarach na'r hyn a gynlluniwyd.  Felly bydd casgliad dydd Llun yn digwydd yfory (dydd Mercher) ac yn y blaen gyda chasgliad dydd Gwener yn digwydd ddydd Sul, 17 Rhagfyr.

"Fodd bynnag, efallai na fyddwn yn gallu cyrraedd rhai mannau o'r sir oherwydd cyflwr y ffordd.  Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gasglu o'r mannau hynny pan fydd cyflwr y ffyrdd wedi gwella.

"I'n helpu i ganolbwyntio ar y casgliadau gwastraff sydd heb eu gwneud, rydym wedi penderfynu peidio â gwneud casgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd yr wythnos hon, felly rydym yn gofyn i gartrefi i'w cadw a'u rhoi allan i'w casglu wythnos nesaf.

"Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a allai hyn achosi i aelwydydd. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddod â'n casgliadau gwastraff yn ôl i'r arfer cyn gynted ag y medrwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu