SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybudd i yrwyr am amodau gyrru anodd

Translation Required:

Image of a snow plough
12 Rhagfyr 2017 

Image of a snow plough

Mae cyflwr y ffyrdd ym Mhowys yn debygol o fod yn anodd i yrwyr bore fory oherwydd tywydd newidiol dros nos.

Bydd graeanwyr Cyngor Sir Powys yn mynd allan yn hwyrach heno i drin y prif rwydwaith o ffyrdd.  Ond gyda thymheredd hynod o isel a phosibilrwydd o dywydd gwlyb, gallai cyflwr y ffordd fod yn anodd - hyd yn oed pan gaiff ei graeanu.

Meddai'r Cyng Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet Priffyrdd: "Rydym yn disgwyl tywydd gwlyb ym Mhowys heno, a all fod yn law, eirlaw neu eira, gan ddibynnu lle rydych chi'n byw.

"Gall hyn olygu bod rhew du'n ffurfio'n gyflym, felly er y bydd ein graeanwyr yn mynd allan i drin y prif ffyrdd, mae'n hanfodol bod yrwyr yn gyrru'n ofalus ac yn amyneddgar.

"Ein blaenoriaeth yw cadw ffyrdd y sir yn ddiogel beth bynnag yw'r amodau. Mae ein criwiau yn gwneud gwaith gwych mewn tywydd anodd, ond mae'n bwysig bod gyrwyr yn cymryd gofal ar y ffyrdd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu