Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cartref newydd i Lyfrgell Tref-y-clawdd

Image of ribbon cutting
14 Rhagfyr 2017 

Image of ribbon cutting

Mae llyfrgell yng nghanol Powys wedi symud i ganolfan gymunedol newydd.

Erbyn hyn bydd Llyfrgell Tref-y-clawdd yng nghanolfan gymunedol y dref ar ôl symud yno ar ddechrau'r mis (dydd Gwener 1 Rhagfyr).

Daeth aelodau o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Fro, cynghorwyr y dref, gwesteion ac aelodau'r cyhoedd i'r ganolfan i groesawu'r llyfrgell.

Roedd hwn yn ffrwyth llafur cymuned yn gweithio'n agos â'i drigolion a gwasanaethau lleol i greu lle i lyfrgell y dref o fewn y ganolfan gymunedol, ac yn ymateb i'r bygythiad parhaol i gau llyfrgelloedd ar draws Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Llyfrgelloedd: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Lyfrgell Tref-y-clawdd.  Mae'r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn ased gwych y gall y dref ymfalchïo ynddo gan roi'r llyfrgell yng nghalon y gymuned."

Derbyniodd y llyfrgell grant gan Lywodraeth Cymru i ddodrefnu'r llyfrgell newydd.  Yn y dyfodol, y ganolfan gymunedol fydd yn gyfrifol am y costau, gyda chymorth Cyngor Tref Tref-y-clawdd, gan greu partneriaeth gref i sicrhau dyfodol llewyrchus.

Bydd y llyfrgell yn parhau i gynnig y gwasanaethau craidd i'r aelodau.  Bydd modd defnyddio'r cyfrifiaduron am ddim, Wifi am ddim, lle tawel i astudio a llyfrau o bob math.  Bydd modd hefyd fanteisio ar gynigion ar-lein megis e-lyfrau, llyfrau llafar, e-gylchgronau/e-gomics - y cyfan drwy gatalog y llyfrgell.

Mae modd archebu llyfrau trwy'r catalog a'u casglu yn y llyfrgell.  Bydd y llyfrgell hefyd yn parhau i fod yn fan cyswllt i wasanaethau'r cyngor ac i dalu â cherdyn.

Dywedodd Karen Plant, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli'r Ganolfan Gymunedol: "Roeddem yn awyddus iawn i gadw'r gwasanaeth hwn yn y dref ac yn sylweddoli faint o fudd ydyw i drigolion yn y tymor hir.  Roedd yn gwneud synnwyr i gynnwys y llyfrgell o fewn y ganolfan.

"Mae'n braf iawn cael croesawu'r llyfrgell i'r ganolfan gymunedol newydd.  Y bwriad yw cynnig lle cymunedol defnyddiol a chyfuno grwpiau cymdeithasol â gweithgareddau byw'n iach, creadigol a dysgu er lles pawb o bob oed yn y gymuned.

"Bydd y llyfrgell yn parhau i ychwanegu at hyn trwy hyrwyddo pleser darllen i bawb a thrwy fynd i'r afael â thlodi a chynhwysiant cymdeithasol, yn ogystal â chyrraedd adnoddau ymchwil a dysgu da."

Hannah Isaacson, Swyddog Llyfrgell a'r Ganolfan Gymunedol fydd yn gyfrifol am y llyfrgell, ochr yn ochr â thîm o wirfoddolwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu