SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trafod Twrci

Image of people eating Christmas dinner
15 Rhafyr 2017 

Image of people eating Christmas dinner

Mae dau draean o aelwydydd y DU yn dewis bwyta twrci rhost i'w cinio Nadolig. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd felly'n cynnig awgrymiadau ar sut i baratoi eich twrci yn ddiogel yn eich cartref.

O brynu twrci, at storio'r cig dros ben, mae nifer o awgrymiadau hylendid bwyd y gallwch eu dilyn i amddiffyn eich anwyliaid dros gyfnod yr Wyl.

Prif awgrymiadau ar gyfer paratoi'r twrci

1) Wrth siopa bwyd ar gyfer y Nadolig, cofiwch fynd â digon o fagiau fel y gallwch gadw bwyd amrwd a bwyd parod i'w fwyta ar wahân er mwyn osgoi croes-halogi.

2) Darllenwch y cyngor ar label eich twrci er mwyn sicrhau bod gennych chi ddigon o amser i'w ddadmer yn llawn. Fe all gymryd hyd at 4 diwrnod i ddadmer.

3) Peidiwch â golchi twrci amrwd; mae'n tasgu germau ar eich dwylo, eich dillad, offer ac arwynebau.

4) Darllenwch y cyfarwyddiadau ar ddeunydd pecynnu'r twrci er mwyn canfod pa mor hir y bydd yn cymryd i'w goginio. Dylech wirio: bod y cig yn stemio'n boeth drwyddo draw; nid ydych yn gweld unrhyw gig pinc wrth dorri i'r darn mwyaf trwchus ac mae'r suddion yn rhedeg yn glir.

5) P'un a'ch bod yn defnyddio twrci ffres neu dwrci wedi'i rewi, gallwch ddefnyddio'ch twrci dros ben i greu pryd newydd (fel cyri twrci). Gallwch rewi'r pryd newydd hwn, ond dylech sicrhau mai unwaith yn unig yr ydych chi'n ei ailgynhesu.

Meddai Dr Kevin Hargin, Pennaeth Rheoli Clefydau a Gludir gan Fwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd: "Bob blwyddyn mae oddeutu miliwn o achosion o wenwyn bwyd yn y DU; y ffordd hawsaf i amddiffyn eich teulu'r Nadolig hwn yw sicrhau eich bod yn storio ac yn coginio bwyd yn ddiogel.

"Rydym wedi llunio'r canllaw 'Trafod twrci" sy'n cynnig awgrymiadau ar oeri, glanhau, coginio ac osgoi croes-halogiad, a hefyd wedi esbonio peth o'r wyddoniaeth y tu ôl i'r cyngor yma."

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Portffolio Cabinet ar faterion Iechyd yr Amgylchedd: "I lawer ohonom, fyddai hi ddim yn Nadolig heb y twrci. Fodd bynnag, gall coginio i grwp mawr o bobl roi cryn bwysau arnom, o orfod caniatáu amser i wahanol fwydydd ddadmer a choginio, i sicrhau bod yr holl fwyd yn cael ei storio'n ddiogel. Gall twrci amrwd neu un wedi ei dangoginio achosi gwenwyn bwyd, a gall canlyniadau hyn fod yn ddifrifol, yn enwedig i blant, pobl sydd eisoes yn sâl a phobl hyn. 

"Dyma pam fod Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r Asiantaeth Safonau Bwyd trwy'ch helpu chi i goginio'ch aderyn yn hyderus y Nadolig yma."

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch bwyd y Nadolig hwn, ewch i www.food.gov.uk/trafod-twrci neu ddilyn @FSACymru #TrafodTwrci ar Twitter i gael pob math o gyngor dros yr wyl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu