Peiriannau newydd yn hybu gwaith i atgyweirio ffyrdd

Translation Required:

Image of a lorry
15 Rhagfyr 2017 

Image of a lorry

Mae Cyngor Sir Powys wedi prynu peiriannau newydd a fydd yn helpu i atgyweirio ffyrdd y sir.

Yn dilyn buddsoddiad cyfalaf o dros £425,000, mae'r cyngor wedi prynu dau beiriant 'Archway Roadmaster', a fydd yn gallu atgyweirio llawer mwy o ddiffygion ar y ffyrdd na dulliau atgyweirio traddodiadol.

Yn ddiweddar, atgyweiriodd un o'r peiriannau hyn, sy'n cael ei yrru gan un person o gaban y cerbyd, 40 metr sgwâr o dyllau yn y ffordd. Byddai wedi cymryd gweithlu o bedwar unigolyn trwy'r dydd i atgyweirio'r un faint o dyllau yn defnyddio dulliau traddodiadol o atgyweirio'r ffordd.

Gyda chyllidebau o dan bwysau cynyddol, ystyrir bod y peiriannau newydd yn ffordd gost-effeithiol o gynnal rhwydwaith priffyrdd y sir.

Dywedodd y Cyng Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae ein timau priffyrdd yn gweithio'n galed iawn trwy gydol y flwyddyn i gadw ein ffyrdd mewn cyflwr da ond rydym bob amser yn edrych ar sut y gallwn wneud ein gwaith priffyrdd mor effeithlon â phosib.

"Bydd y peiriannau newydd hyn yn ein helpu i atgyweirio ein ffyrdd yn rhatach, yn gyflymach ac yn fwy diogel na'r dulliau traddodiadol a ddefnyddiwyd gennym yn y gorffennol. Budd arall yw mai dim ond un person sydd ei angen i yrru'r peiriant.

"Nid yw'r peiriannau hyn yn gwastraffu unrhyw ddeunyddiau felly bydd hyn yn ein helpu i gadw costau'n isel ond hefyd mae'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu