Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gwasanaeth arferol ar gyfer casgliadau ailgylchu a gwastraff yr wythnos nesaf

Translation Required:

recycling lorry
15 Rhagfyr 2017 

recycling lorry

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau ailgylchu a gwastraff ym Mhowys yn ailddechrau fel arfer yr wythnos nesaf (Dydd Llun, 18 Rhagfyr) yn dilyn y tywydd gaeafol diweddar.

Gohiriodd Cyngor Sir Powys yr holl gasgliadau ailgylchu a gwastraff bwyd ar gyfer yr wythnos hon oherwydd y cwymp sylweddol o eira yn y sir.  Mae'r casgliadau gwastraff gweddilliol (biniau du) wedi bod yn cael eu gwneud dau ddiwrnod yn ddiweddarach ar gyfer cartrefi oedd i fod cael casgliad.

Bellach mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd y casgliadau yn mynd yn ôl i'r arfer yr wythnos nesaf ac mae'n annog cartrefi i roi eu gwastraff ac ailgylchu allan i'w casglu ar eu diwrnod casglu arferol.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Hoffwn i ddiolch i drigolion am eu dealltwriaeth oherwydd bu'n rhaid i ni newid ein gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu arferol oherwydd y cwymp sylweddol o eira.

"Nawr bod yr eira wedi toddi, bydd ein gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu yn dod yn ôl i'r arfer wythnos nesaf.

"Rydym yn gwerthfawrogi bod aelwydydd wedi colli casgliad ailgylchu a gwastraff bwyd ac y bydd ganddynt fwy i'w ailgylchu na'r arfer.

"Os yw eich blychau ailgylchu eisoes yn llawn, gadewch unrhyw ddeunyddiau ychwanegol mewn bag siopa agored yn barod i'w gasglu.

Cofiwch beidio â rhoi deunydd ailgylchu cymysg yn eich bagiau oherwydd ni fyddwn yn eu casglu.  Defnyddiwch fagiau ar wahan ar gyfer poteli gwydr, caniau a deunyddiau plastig a phapur a cherdyn.

Gellir gadael unrhyw wastraff bwyd ychwanegol wrth y blwch bwyd ond byddwn yn eich cynghori i beidio â'i gadael allan dros nos."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu