Diweddariad ar y Cynllun Gwella

CSSIW logo
20 Rhagfyr 2017 

CSSIW logo

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar Wasanaethau Plant ym mis Hydref, cyflwynwyd Cynllun Gwella i AGGCC.  Cafodd hwn ei gyflwyno ym mis Tachwedd o fewn yr amserlen o 20 diwrnod.

Mae AGGCC wedi adolygu'r Cynllun Gwella ac wedi nodi'r rhannau da a'r rhannau sydd angen eu gwella ymhellach.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym yn derbyn awgrymiadau'r AGGCC a byddwn yn gweithio â swyddogion ar draws y gwasanaeth, y cyngor a phartneriaid i ddatblygu'r camau ychwanegol hyn i gadw plant yn ddiogel ac i wella gwasanaethau.

"Mae'r cyngor wedi llwyr ymrwymo i ddiogelu plant yn ein sir, a byddaf yn arwain ar ymateb y cyngor fel mater o flaenoriaeth ac yn sicrhau bod yr adnoddau yno i ategu'r gwaith hwn.  Bydd hyn yn cynnwys hyfforddi a recriwtio rhagor o staff asiantaeth i sicrhau bod y gwasanaeth yn derbyn cymaint o gefnogaeth â phosibl."

"Mae'r Bwrdd Gwella wedi cwrdd i drafod y sylwadau ac i ganolbwyntio ar y camau nesaf, a byddan nhw hefyd yn helpu gyda'r gwaith i lunio fersiwn nesaf y cynllun sydd i'w gyflwyno i'r AGGCC ar 2 Chwefror."

Yn ddiweddar mae'r AGGCC wedi cynnal ymweliad monitro er mwyn asesu'r cynnydd a wnaed ers yr arolygiad ym mis Gorffennaf.  Maen nhw'n cyfarfod â staff, rheolwyr a defnyddwyr y gwasanaeth ac rydym yn disgwyl adborth ar ddechrau mis Ionawr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu