SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Artistiaid ifanc Criw Celf yn dathlu yn oriel y Drenewydd

29 Rhagfyr 2017

 

criw celf imagesCynhaliodd artistiaid ifanc gogledd Powys a Cheredigion eu Parti Nadolig yn y Drenewydd yn ddiweddar.

Mae'r bobl ifanc i gyd yn cymryd rhan yng nghynllun Criw Celf, gyda'r nod o gefnogi'r bobl ifanc hynny sy'n frwd am y celfyddydau gweledol ac yn ddawnus yn y maes.

Cynhaliwyd Parti Nadolig Criw Celf eleni yn Oriel Davies lle cynhaliwyd achlysur gyrfaoedd, yn ymwneud â gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ym myd celf, sef Catrin Webster, Sophie Kumar Taylor a Louise Hobson  Yn ogystal â hyn, aeth y grwp o bobl ifanc 12-18 ati i fod yn greadigol, a mwynhau Bwffe Nadoligaidd. 

Cyngor Sir Powys, ynghyd â Chyngor Celfyddydau Cymru, sy'n cyllido Criw Celf ym Mhowys. Dywedodd Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys â chyfrifoldeb am y Celfyddydau, y Cyngh. Rachel Powell: "Mae'n hyfryd gweld Criw Celf Ceredigion yn ymuno â'u cymheiriaid yn y Drenewydd, ac rwy'n gobeithio iddyn nhw fwynhau parti Nadolig gwych."

"Ry'n ni'n falch iawn cefnogi Criw Celf yma ym Mhowys oherwydd ry'n ni credu ei bod yn bwysig dros ben fod gan y bobl ifanc hynny â dawn yn y celfyddydau gweledol gyfle i ddatblygu eu sgiliau'n briodol," ychwanegodd y Cyng. Powell.

Athro neu athrawes Celf eu hysgol sy'n enwebu aelodau'r Criw Celf, neu gallant eu henwebu'u hunain. Mae'r prosiect yn rhedeg o fis Hydref i fis Mawrth bob blwyddyn (gan osgoi cyfnodau adolygu ac arholiadau), ac mae'r digwyddiadau yng ngogledd Powys yn cael eu cynnal ar benwythnos neu yn ystod gwyliau'r ysgol.

Mae'r lleoedd am ddim ar gael ar gyfer y rhai sy'n derbyn prydau ysgol am ddim - fel arall, £35 yw'r ffi flynyddol.

I gael rhagor o wybodaeth am y flwyddyn nesaf, cysylltwch â Chydlynydd Criw Celf gogledd Powys, Bethan Page, sy'n gweithio yn Oriel Davies. Rhif ffôn: 01686 625041 neu e-bost: desk@orieldaviees.org. Neu beth am gael gair â'ch Athro/athrawes Celf mewn ysgol uwchradd ym Mhowys a gofyn am gael eich enwebu ar gyfer Criw Celf!   

Mae Bethan hefyd yn gweithio yn yr Adran Ddysgu yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, i geisio sefydlu prosiect Criw Celf yng Ngheredigion. 

Esboniodd: "Mae sawl mantais ac effeithlonrwydd wrth weithio gyda'n gilydd, er enghraifft, aeth grwp Criw Celf Ceredigion i Barti Nadolig  Criw Celf yn y Drenewydd.

"Mae'r ddau brosiect Criw Celf hefyd yn manteisio o weithio gyda'i gilydd gyda NAWR - sef Rhwydwaith Celf ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae NAWR yn rhan o 'Fenter Dysgu Creadigol Trwy'r Celfyddydau' Cyngor y Celfyddydau, ac mae'n darparu hyfforddiant a chymorth i gydlynwyr Criw Celf, ac yn helpu i hyrwyddo'r prosiect drwy ei wefan https://nawr.cymru/criw-celf-2/oriel-davies/ 

Gwasanaeth Celf y cyngor sir sy'n arwain Criw Celf ym Mhowys. Yng ngogledd y sir, mae'n cael ei redeg mewn partneriaeth ag Oriel Davies, ac yn ne'r sir, mae'n cael ei redeg mewn partneriaeth ag Arts Alive Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu