Gwaith i wella Parc y Llyn yn Llandrindod wedi dechrau

Image of Llandrindod lake
5 Ionawr 2018 

Image of Llandrindod lake

Mae'r gwaith i wella golwg ardal Parc y Llyn yn Llandrindod yn mynd rhagddo'n dda yn ôl y Cyngor Sir.

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n gwneud gwaith i ardal Parc y Llyn, Llandrindod, diolch i grant o £126,400 gan yr Undeb Ewropeaidd ddaeth trwy Gronfa Ddatblygu Wledig Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian hefyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyfleoedd busnes yn yr ardal.

Fel rhan o'r gwaith mae'r llwybr ar ochr orllewinol y llyn, sy'n rhedeg heibio i Fwyty Glan-llyn, wedi cael ei wella a'i droi'n droedffordd aml bwrpas. Bydd yn ymuno â Llwybr Beicio Cenedlaethol 825 o'r enw Cylch Maesyfed.

Hefyd mae gwaith cyweirio a thacluso'n mynd rhagddo ar y llwybrau sy'n rhedeg trwy'r coed cyfagos yn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'r cyngor yn gwneud y llwybrau'n fwy diogel a haws cyrraedd gan wella'r grisiau, y wynebau a'r canllawiau. Mae disgwyl y bydd y gwaith wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Ionawr.

Bydd gwelliannau i'r amffitheatr gerllaw a bwystfil y dwr yn dechrau mewn ychydig o fisoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio a Chynllunio: "Rwyf wrth fy modd o weld bod y gwaith o wella golwg a llwybrau ardal Parc y Llyn wedi dechrau.

"Mae'r llecyn hwn yn gyfleuster twristaidd pwysig i'r dre a Chanol Powys. Bydd y grant hefyd yn rhoi hwb enfawr i ragolygon busnes yr ardal.

"Bydd y prosiect cyffrous hwn yn harddu golygfa ardal Parc y Llyn, cefnogi cyfleoedd busnes a hyrwyddo datblygiadau yn y dyfodol. Byddwn yn medru dod â chychod yn ôl i'r llyn mewn ffordd gydnaws nad yw'n amharu ar fywyd gwyllt.

"Cyfanswm buddsoddiad y prosiect yw £158,000 gyda £126,400 yn dod o arian yr Undeb Ewropeaidd trwy grant Llywodraeth Cymru. Mae'r gweddill yn dod o wasanaeth adfywio'r cyngor a chyllido cyfatebol.

"Bydd y gwaith yn ychwanegu at y gwelliannau i'r ardal a wnaed yn y blynyddoedd diwethaf gan greu atyniad y bydd ymwelwyr yn falch ohono."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu