Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cymorth i helpu pobl 54 oed a h?n gael gwaith

Image of County Hall
10 Ionawr 2018 

Image of County Hall

Mae Gweithffyrdd+ Powys yn rhoi cefnogaeth unigol a phwrpasol am ddim i bobl 54 oed neu'n h?n i gael gwaith neu weithio'n hunangyflogedig.

Mae'r cynllun yn agored i bobl ar draws Powys sy'n 54 a h?n sydd ddim yn gweithio neu wedi eu cofrestru'n ddi-waith. Prime Cymru sy'n darparu'r cymorth ac mae'n cael ei ariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a Chyngor Sir Powys. Mae'r cyngor am ddim yn gallu cynnwys help unigol i chwilio am waith ar-lein neu drwy ddulliau traddodiadol. Hefyd mae'n cynnig sgiliau cyfweliad, ysgrifennu CV, cael hyd i leoliadau gwaith ar brawf, hyfforddi neu gyngor ar sut i sefydlu busnes.

I ymuno â'r cynllun, cysylltwch ag un o'r Swyddogion Datblygu:

• Gogledd Powys: Janet Davies, janetd@primecymru.co.uk neu 07507 795048

• Canol Powys: Jan Allen-Darby, janet@primecymru.co.uk neu 07983 097629

• De Powys: Paul Pickering, paul@primecymru.co.uk neu 07399 576963

 

Fel arall, dewch i un o'u sesiynau galw heibio am ddim sy'n digwydd ledled y sir:

 

Canolfan Gwaith Aberhonddu Dydd Iau 18 Ionawr a 1 a 15 Chwefror 10am - 1pm a 2 - 4pm

Canolfan Chwaraeon Aberhonddu Dydd Llun 22 Ionawr a 5 Chwefror 10am - 12.30pm

Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt Dydd Mawrth 30 Ionawr a 13 Chwefror 10am - 1pm

Llyfrgell y Gelli Gandryll Dydd Llun 15, 22, a 29 Ionawr a 5 a 12 Chwefror 1.30 -4pm

Cymorth Cymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch Dydd Mawrth 23 Ionawr a 6 a 20 Chwefror 10am - 1pm

Clwb Bowlio Llandrindod Dydd Mercher 14 Chwefror 2 - 4pm

Canolfan Gwaith Llandrindod Dydd Mercher 24 Ionawr a 7 Chwefror 10am - 1pm a 2 - 4pm

Llyfrgell Llandrindod Dydd Mercher 17 a 31 Ionawr a 14 Chwefror 10am - 1pm

Llyfrgell Llanfair Caereinion Dydd Mawrth 30 Ionawr 10am - 11am

Llyfrgell Llanfyllin Dydd Mawrth 30 Ionawr 2pm - 3pm

Llyfrgell Machynlleth Dydd Llun 5 Chwefror 11am - 12 canol dydd

Canolfan Chwaraeon Maldwyn, y Drenewydd Dydd Iau 18 Ionawr a 1 Chwefror 10am - 12 canol dydd

Neuadd Farchnad y Drenewydd (i fyny'r grisiau) Dydd Mercher 24 a 31 Ionawr 11am - 12 canol dydd

Llyfrgell y Drenewydd Dydd Iau 25 Ionawr 10am - 12 canol dydd

Ponthafren y Drenewydd Dydd Llun 15 a dydd Iau 25 Ionawr 12 - 1pm

Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy Dydd Llun 22 a 29 Ionawr a 12 Chwefror 9.30am - 1pm

Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy a'r Cylch, The Arches Dydd Llun 15 Ionawr a 5 a 19 Chwefror 10am - 1pm

Llyfrgell Rhaeadr Gwy Dydd Llun 15 Ionawr a 5 Chwefror 2 - 4pm

Llyfrgell y Trallwng Dydd Mawrth 23 Ionawr a 6 Chwefror 2 - 4pm

Y Flash, Y Trallwng Dydd Llun 15 a dydd Iau 25 Ionawr 11.15am - 12.15pm

Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais Dydd Llun 15 a 29 Ionawr a 12 Chwefror 10.30am - 12.30pm

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu