SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth i helpu pobl 54 oed a h?n gael gwaith

Image of County Hall

 10 Ionawr 2018

Image of County Hall

Mae Gweithffyrdd+ Powys yn rhoi cefnogaeth unigol a phwrpasol am ddim i bobl 54 oed neu'n h?n i gael gwaith neu weithio'n hunangyflogedig.

Mae'r cynllun yn agored i bobl ar draws Powys sy'n 54 a h?n sydd ddim yn gweithio neu wedi eu cofrestru'n ddi-waith. Prime Cymru sy'n darparu'r cymorth ac mae'n cael ei ariannu gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a Chyngor Sir Powys.

Cyflwynir y cyrsiau gan Prime Cymru ac fe'u hariennir gan y Gronfa Cymdeithasol Ewropeaidd a Chyngor Sir Powys, gall y cymorth am ddim cynnwys:

  • Cymorth un i un gyda mentora,
  • Chwilio am waith ar-lein ac yn y modd arferol
  • Sgiliau cyfweld
  • Ysgrifennu CV
  • Dod o hyd i leoliadau gwaith
  • Hyfforddiant neu arweiniad ar sefydlu busnes

I ymuno â'r cynllun, cysylltwch ag un o'r Swyddogion Datblygu:

  • Gogledd Powys: Janet Davies, janetd@primecymru.co.uk neu 07507 795048
  • Canol Powys: Jan Allen-Darby, janet@primecymru.co.uk neu 07983 097629
  • De Powys: Paul Pickering, paul@primecymru.co.uk neu 07399 576963

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu