1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

 

Cyfeiriad Dros Dro - Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, Swyddfeydd Watton Mount, Aberhonddu, Powys, LD3 7DF

 

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ar gau i ymwelwyr yn ystod y dasg o greu datblygiadau newydd cyffrous. Mae mynediad cyfyngedig at yr holl gasgliadau, ac mae'r gwasanaeth ysgoliongwasanaeth ysgolion yn dal i fod ar gael.

Rydym wrthi'n chwilio am wirfoddolwyr..

Wrth i'r Amgueddfa gael ei hailddatblygu, ry'n ni'n dal i weithio yn y gymuned. Ry'n ni'n gweithio gyda sefydliadau eraill, megis Llyfrgell Aberhonddu, Cadeirlan Aberhonddu a Theatr Brycheiniog, i gynnig achlysuron, arddangosfeydd a gweithgareddau i'r teulu.

Mae ein gwasanaethau i ysgolion gwasanaethau i ysgolion yn dal i fod ar gael ar sail gymunedol. Tra bydd yr Amgueddfa ar gau, mae'r mynediad cyfyngedig i'r casgliadau'n golygu na allwn ddarparu ond gwasanaeth ymholiadau cyfyngedig i'r cyhoedd, ond gallwch barhau i ddefnyddio llinell ffôn neu e-bost yr Amgueddfa.   

Sylwch os ydych yn awyddus i ymweld â ni, mae'n hanfodol eich bod yn gwneud apwyntiad yn gyntaf.

Rydym hefyd yn trefnu amrediad o ddigwyddiadau a gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gydol y flwyddyn. Tra bod yr Amgueddfa'n cael ei hailddatblygu, bydd y rhan fwyaf o'r rhain yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth â sefydliadau lleol eraill oddi ar y safle. Cysylltwch â ni Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am yr achlysuron a'r gweithgareddau sydd ar fin cael eu cynnal.

 

Casgliadau Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Museums_Brecon_object3

Crefftau Iasol Calan Gaeaf

Halloween event poster

 

Cysylltwch â Ni


 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu