1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Ysgol gynradd newydd gyntaf Gwernyfed wedi agor

Image cynrychioli Ysgol gynradd newydd gyntaf Gwernyfed wedi agor
15 Ionawr 2018 

Image of Gwernyfed schoolBore 'ma agorodd y gyntaf o bum ysgol newydd yn ardal dalgylch Gwernyfed.

Mae staff a disgyblion Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen wedi symud i adeilad newydd sbon ar ôl misoedd o waith adeiladu.

Mae'r ysgol hon yn rhan o Raglen gwerth £23 miliwn Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhowys sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys (a rhywfaint o arian gan yr Eglwys yng Nghymru).

Adeiladwyd yr ysgol gynradd newydd hon sydd â lle i 150 o ddisgyblion, yn lle'r hen adeilad oedd mewn cyflwr drwg.  Bydd yn cael ei ddymchwel mewn amser i greu mwy o le awyr agored.

Cynhelir seremoni agor ffurfiol yn nes ymlaen eleni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu