SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol gynradd newydd gyntaf Gwernyfed wedi agor

Image of Gwernyfed school
15 Ionawr 2018 

Image of Gwernyfed schoolBore 'ma agorodd y gyntaf o bum ysgol newydd yn ardal dalgylch Gwernyfed.

Mae staff a disgyblion Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen wedi symud i adeilad newydd sbon ar ôl misoedd o waith adeiladu.

Mae'r ysgol hon yn rhan o Raglen gwerth £23 miliwn Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhowys sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys (a rhywfaint o arian gan yr Eglwys yng Nghymru).

Adeiladwyd yr ysgol gynradd newydd hon sydd â lle i 150 o ddisgyblion, yn lle'r hen adeilad oedd mewn cyflwr drwg.  Bydd yn cael ei ddymchwel mewn amser i greu mwy o le awyr agored.

Cynhelir seremoni agor ffurfiol yn nes ymlaen eleni.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu