Cyfle olaf i arddangoswyr yn yr Wyl Gyrfaoedd

Image of young people at the careers fair
16 Ionawr 2018 

Image of young people at the careers fair

Dyma'r cyfle olaf i arddangoswyr gofrestru ar gyfer Gwyl Gyrfaoedd Powys ym mis Mawrth.

Bydd yr Wyl yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher 7 Mawrth a bydd hyd yn oed yn fwy a gwell na Gwyl 2017 a ddenodd dros 2,500 o bobl ifanc.  Mae'r Wyl, sydd i'w chynnal ar Faes y Sioe yn Llanelwedd, am ddim i arddangoswyr ac i fyfyrwyr.

Bwriad Gwyl Gyrfaoedd Powys yw dangos i bobl ifanc y sir pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt ar ôl iddynt orffen oed ysgol orfodol.  Mae'r cyfleoedd hynny'n cynnwys:

  • parhau â'u haddysg i 6ed dosbarth, addysg bellach neu addysg uwch;
  • gwaith, gan gynnwys prentisiaethau;
  • hunangyflogaeth;
  • gwirfoddoli.

Grwp Llwybrau Positif Powys sy'n trefnu'r Wyl dan gadeiryddiaeth Jackie Parker (sydd hefyd yn Bennaeth ar Ysgol Uwchradd Crughywel) a dywedodd: "Os oes unrhyw sefydliadau neu gyflogwyr heb gadarnhau eu hawydd i fod yn bresennol, cysylltwch â Jacky Jones neu Jo Sheil ar 02920 846371, neu e-bost Jacqueline.jones@careerswales.com mor fuan â phosibl.  Mae'r cyfan am ddim, yn cynnwys cinio, a bydd cyfle i chi gysylltu â thua 3,000 o bobl ifanc Powys."

Y prif siaradwr eleni fydd Alana Spencer, enillydd rhaglen deledu 'The Apprentice' yn 2016.

Yn noddi Gwyl Gyrfaoedd Powys 2018 mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Hyfforddiant Cambrian, Ysgolion Uwchradd Powys, Grwp Colegau NPTC, Grwp Gweithredol Rhanbarthol Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, West Ent (cwmni clyweledol a chynhyrchu), Compact Orbital Gears, Cyfreithwyr Lanyon Bowdler a Kier Construction.

Mae rhai pecynnau noddi'n dal i fod ar gael.  Cysylltwch â Jayne Bevan ar 01597 826695 neu ar e-bost Jayne.bevan@powys.gov.uk

Mae Grwp Llwybrau Positif Powys yn grwp aml-asiantaeth sy'n cyfuno Ysgolion Uwchradd Powys, Cyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, Grwp Colegau NPTC, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys a Hyfforddiant Cambrian.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu