1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref

Image cynrychioli Cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref
23 Ionawr 2018 

RecyclingMae cynlluniau ar gyfer canolfan newydd i ailgylchu gwastraff o'r cartref yng ngogledd Powys gam yn nes wedi i Gyngor Sir Powys gyflwyno cais cynllunio.

Mae'r cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar Stad Ddiwydiannol Dyffryn yn y Drenewydd ar dir a brynwyd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Bydd y safle'n rhan o gynlluniau'r cyngor i sicrhau canolfannau'r sir i ailgylchu gwastraff o'r cartref.  Y cyngor sy'n berchen ar y canolfannau ailgylchu yn Aberhonddu, Llandrindod ac Ystradgynlais, ac mae'r safleoedd presennol yn y Drenewydd a'r Trallwng dan berchnogaeth breifat.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu "Mae'r buddsoddiad yn rhan o'n cynllun tymor hir i sicrhau bod cyfleusterau strategol ledleld y sir ar gyfer ailgylchu a gwastraff, i ddarparu'r seilwaith i ni allu cyrraedd targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r gwastraff erbyn 2025."

Gellir gweld y cais ar-lein ar www.powys.gov.uk ac yna mynd i'r dudalen Cynllunio a rheoli adeiladu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu