Cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref

Recycling
23 Ionawr 2018 

RecyclingMae cynlluniau ar gyfer canolfan newydd i ailgylchu gwastraff o'r cartref yng ngogledd Powys gam yn nes wedi i Gyngor Sir Powys gyflwyno cais cynllunio.

Mae'r cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar Stad Ddiwydiannol Dyffryn yn y Drenewydd ar dir a brynwyd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Bydd y safle'n rhan o gynlluniau'r cyngor i sicrhau canolfannau'r sir i ailgylchu gwastraff o'r cartref.  Y cyngor sy'n berchen ar y canolfannau ailgylchu yn Aberhonddu, Llandrindod ac Ystradgynlais, ac mae'r safleoedd presennol yn y Drenewydd a'r Trallwng dan berchnogaeth breifat.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu "Mae'r buddsoddiad yn rhan o'n cynllun tymor hir i sicrhau bod cyfleusterau strategol ledleld y sir ar gyfer ailgylchu a gwastraff, i ddarparu'r seilwaith i ni allu cyrraedd targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r gwastraff erbyn 2025."

Gellir gweld y cais ar-lein ar www.powys.gov.uk ac yna mynd i'r dudalen Cynllunio a rheoli adeiladu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu