SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref

Recycling
23 Ionawr 2018 

RecyclingMae cynlluniau ar gyfer canolfan newydd i ailgylchu gwastraff o'r cartref yng ngogledd Powys gam yn nes wedi i Gyngor Sir Powys gyflwyno cais cynllunio.

Mae'r cyngor wedi cyflwyno cais cynllunio am ganolfan newydd ar Stad Ddiwydiannol Dyffryn yn y Drenewydd ar dir a brynwyd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Bydd y safle'n rhan o gynlluniau'r cyngor i sicrhau canolfannau'r sir i ailgylchu gwastraff o'r cartref.  Y cyngor sy'n berchen ar y canolfannau ailgylchu yn Aberhonddu, Llandrindod ac Ystradgynlais, ac mae'r safleoedd presennol yn y Drenewydd a'r Trallwng dan berchnogaeth breifat.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu "Mae'r buddsoddiad yn rhan o'n cynllun tymor hir i sicrhau bod cyfleusterau strategol ledleld y sir ar gyfer ailgylchu a gwastraff, i ddarparu'r seilwaith i ni allu cyrraedd targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru i ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r gwastraff erbyn 2025."

Gellir gweld y cais ar-lein ar www.powys.gov.uk ac yna mynd i'r dudalen Cynllunio a rheoli adeiladu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu