Cau ffordd er mwyn gosod wyneb newydd ar y ffordd

Road
24 Ionawr 2018 

RoadBydd ffordd yng nghanol Powys yn cau yn ystod y dydd am bum diwrnod fis nesaf er mwyn gosod wyneb newydd ar y ffordd.

Daw'r rhybudd gan Gyngor Sir Powys cyn cau'r B4356 yn ystod y dydd rhwng Pont Nant-y-Groes i arwyddion 30mya Llanddewi yn Hwytyn.

Bydd y gwaith yn para pum diwrnod ac yn cychwyn am 8am dydd Llun 12 Chwefror.  Bydd y ffordd yn agor bob nos am 5pm. a daw'r gwaith i ben erbyn 5pm ar ddydd Gwener 16 Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Bydd rhaid i ni gau'r ffordd yn ystod y dydd i wneud y gwaith hwn gan fod y ffordd yn gul.

"Rhaid cau'r ffordd fel bod ein contractwyr a'u staff yn gallu gwneud y gwaith yn ddiogel.

"Bydd arwyddion yn arwain gyrwyr ar hyd y ffordd arall a bydd y ffordd yn ail-agor bob nos.

"Ymddiheurwn am unrhyw drafferth yn sgil y gwaith hwn, ond rwy'n siwr y bydd gyrwyr yn gwerthfawrogi'r wyneb newydd ar ôl gwneud y gwaith."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu