SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Phwyllgor Rhanbarthol

Image of County Hall
25 Ionawr 2018 

Image of County Hall

Mae cost democratiaeth ym Mhowys wedi cael ei dorri diolch i benderfyniad hanesyddol gan y cyngor sir.

Cytunodd y cyngor mewn cyfarfod yn Llandrindod, i gael gwared ar y tri phwyllgor Rhanbarthol ar ddiwedd y flwyddyn ddinesig ym mis Mai, gan arbed £175,000 i'r awdurdod unedol dros oes y cyngor.

Dywedodd Aelod y Cabinet dros faterion Cyfathrebu, y Cynghorydd James Evans; "Mae'r pwyllgorau sirol yn adlewyrchiad o'r hen gynghorau dosbarth a ddiflannodd dros 20 mlynedd yn ôl.  Mae eu defnyddioldeb dros y blynyddoedd wedi cael ei gydnabod.  Fodd bynnag, maen nhw'n foethusrwydd na allwn ei fforddio mwyach.

"Mae'r cyngor sir yn wynebu pwysau ariannol difrifol a bydd yn rhaid iddo newid y ffordd y mae'n gweithio os yw i ddarparu gwasanaethau o fewn yr adnoddau sydd ar gael.  Ni allwn fforddio'r math o gyngor sir ry'n ni wedi'i gael yn y gorffennol, mae'n rhaid i ni newid.

"Trwy ddileu'r pwyllgorau rhanbarthol ry'n ni fel cynghorwyr yn arwain trwy esiampl, gan ddangos ein bod yn cydnabod bod angen newid er budd cyflenwi gwasanaethau a gwerth am arian i drethdalwyr y cyngor.

"Ni fydd cael gwared ar y pwyllgorau rhanbarthol yn gwanhau democratiaeth, bydd yn ei atgyfnerthu a byddwn yn gweithio'n ddiflino i wella'r ffordd y caiff democratiaeth ei chyflwyno trwy ddefnyddio technoleg newydd.  Roedd llawer o'r cynghorwyr â meddwl mawr o'r pwyllgorau rhanbarthol ond bydd eu diddymu yn caniatáu gwell defnydd o adnoddau gwerthfawr," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu