1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Prynu tir ar gyfer ymestyn mynwent yn cael ei gymeradwyo

Image cynrychioli Prynu tir ar gyfer ymestyn mynwent yn cael ei gymeradwyo
30 Ionawr 2018 

Image of a graveyard

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod cynlluniau i greu rhagor o fannau claddu yn nhref yng nghanolbarth Powys wedi dod cam yn agosaf ar ôl i ganiatâd gael ei roi i brynu rhagor o dir.

Bydd Cyngor Sir Powys yn prynu tir wrth ymyl Mynwent Llanandras fel rhan o gynigion i ehangu'r ddarpariaeth gladdu yn yr ardal.

Bydd y gost o brynu'r tir oddi wrth Gyngor Tref Llanandras a Norton tua £47,000.  Os caiff y tir ei ddatblygu, gallai ddarparu digon o dir claddu am dros 100 o flynyddoedd.

Dywedodd y Cyng Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Mynwentydd: "Dim ond lle ar gyfer saith blynedd arall o gladdu sydd yn y fynwent bresennol yn Llanandras.

"Yn seiliedig ar y galw presennol, bydd y tir wrth ymyl y fynwent bresennol yn darparu mannau claddu am dros 100 mlynedd pe bai'n cael ei ddatblygu.

"Mae'r cyngor tref wedi cael caniatâd cynllunio yn barod i ddatblygu'r tir fel mynwent ond maen nhw wedi datgan y byddai'n well ganddynt pe baem ni yn cymryd dros y tir ac yn datblygu estyniad i'r fynwent ein hunain.

"Byddwn nawr yn llunio cynlluniau seilwaith ar gyfer ehangu'r fynwent a fydd yn costio tua £120,000.

"Bydd yr estyniad nid yn unig yn sicrhau darpariaeth ar gyfer claddu yn yr ardal yn y dyfodol ond hefyd bydd yn lleihau unrhyw alw ychwanegol ar fynwentydd eraill sydd ym mherchnogaeth y cyngor."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu