Prynu tir ar gyfer ymestyn mynwent yn cael ei gymeradwyo

Image of a graveyard
30 Ionawr 2018 

Image of a graveyard

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod cynlluniau i greu rhagor o fannau claddu yn nhref yng nghanolbarth Powys wedi dod cam yn agosaf ar ôl i ganiatâd gael ei roi i brynu rhagor o dir.

Bydd Cyngor Sir Powys yn prynu tir wrth ymyl Mynwent Llanandras fel rhan o gynigion i ehangu'r ddarpariaeth gladdu yn yr ardal.

Bydd y gost o brynu'r tir oddi wrth Gyngor Tref Llanandras a Norton tua £47,000.  Os caiff y tir ei ddatblygu, gallai ddarparu digon o dir claddu am dros 100 o flynyddoedd.

Dywedodd y Cyng Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Mynwentydd: "Dim ond lle ar gyfer saith blynedd arall o gladdu sydd yn y fynwent bresennol yn Llanandras.

"Yn seiliedig ar y galw presennol, bydd y tir wrth ymyl y fynwent bresennol yn darparu mannau claddu am dros 100 mlynedd pe bai'n cael ei ddatblygu.

"Mae'r cyngor tref wedi cael caniatâd cynllunio yn barod i ddatblygu'r tir fel mynwent ond maen nhw wedi datgan y byddai'n well ganddynt pe baem ni yn cymryd dros y tir ac yn datblygu estyniad i'r fynwent ein hunain.

"Byddwn nawr yn llunio cynlluniau seilwaith ar gyfer ehangu'r fynwent a fydd yn costio tua £120,000.

"Bydd yr estyniad nid yn unig yn sicrhau darpariaeth ar gyfer claddu yn yr ardal yn y dyfodol ond hefyd bydd yn lleihau unrhyw alw ychwanegol ar fynwentydd eraill sydd ym mherchnogaeth y cyngor."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu