SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diwrnodau casglu biniau i newid mis nesaf

recycling lorry
30 Ionawr 2018 

recycling lorryMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd diwrnodau casglu biniau yn newid ar gyfer y rhan fwyaf o aelwydydd ym Mhowys mis nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gwella'r llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu i'w gwneud nhw'n fwy effeithlon.  Bydd y llwybrau newydd yn helpu'r cyngor i leihau'r gost o ddarparu'r gwasanaethau hyn i drigolion.

Bydd y llwybrau newydd a gwell yn dechrau o ddydd Llun 26 Chwefror a bydd y cyngor yn ysgrifennu at bob aelwyd i roi gwybod iddyn nhw am eu diwrnodau casglu newydd.  Bydd rhestr o'r dyddiadau ar gyfer casgliadau gwastraff na ellir ei ailgylchu hefyd yn cael ei dosbarthu, ynghyd â'r canllaw diweddaraf ar gyfer ailgylchu ym Mhowys.

Dim ond diwrnod y casgliadau sy'n newid, bydd y cyngor yn parhau i gasglu deunyddiau i'w hailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos a chesglir gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos.  Bydd angen i drigolion rhoi eu gwastraff a deunyddiau ailgylchu allan yn barod i'w casglu erbyn 7.30am ar y diwrnod casglu hyd yn oed os nad yw'r diwrnod casglu yn newid, oherwydd mae'n debygol y bydd amser y casgliad yn wahanol i'r trefniant blaenorol.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "O ystyried y newidiadau niferus sydd wedi digwydd ers dechrau'r llwybrau casglu presennol, nid ydynt mor effeithlon ag y gallent fod ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud gwelliannau lle y gallwn.

"Trwy ddefnyddio meddalwedd ar gyfer creu'r llwybrau casglu gorau posibl ynghyd â defnyddio profiad ein timoedd casglu, gallwn sicrhau bod y casgliadau gwastraff ac ailgylchu mor effeithlon ag y gallent fod.  Ond mae hyn yn golygu y bydd diwrnodau casglu nifer o aelwydydd yn newid.

"Mae llawer o waith wedi bod ynghlwm â newid y trefniadau casglu ar gyfer bron i 70,000 o eiddo, a bydd hyn yn arbed dros £250,000 i'r cyngor.  Bydd y llwybrau newydd yn dechrau o ddydd Llun, 26 Chwefror gyda phob aelwyd yn cael gwybod drwy'r post am eu diwrnodau casglu newydd yn ystod yr wythnosau nesaf."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu