SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffigurau ar 'gyfarfodydd cyfrinachol' yn gamarweiniol, yn ôl y Cyngor

Image of County Hall
31 Ionawr 2018 

Image of County HallMae honiadau fod democratiaeth ym Mhowys yn cael ei gynnal tu ôl i ddrysau caeedig yn gamarweiniol, dywedodd y cyngor sir.

Mewn erthygl papur newydd diweddar, honnwyd fod nifer y cyfarfodydd o gabinet Cyngor Sir Powys a gynhaliwyd tu ôl i ddrysau caeedig wedi cynyddu.  Ond ffigurau bras yw'r rhain yn ôl y cyngor, ac nid ydynt yn adlewyrchiad cywir o sut mae cyfarfodydd y cabinet yn cael eu cynnal.

Rhwng mis Ebrill 2015 a Mawrth 2017, cafodd 462 o eitemau eu trafod gan y Cabinet a dim ond 38 (8.22%) o'r rhain oedd yn gyfrinachol.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyngor agored a chlir ond mae'r ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn gamarweiniol dros ben.

"Mae croeso i'r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y cabinet, lle gallan nhw eistedd a gwrando ar y trafodaethau."

"Ond ar adegau, bydd angen i'r cabinet drafod rhai pethau'n gyfrinachol, er enghraifft os ydym yn trafod eitemau sy'n fasnachol sensitif neu'n cynnwys gwybodaeth am staff.  Prin iawn yw'r achlysuron hyn o ystyried y darlun cyflawn.

"A dweud y gwir, yn ystod y flwyddyn ariannol hon, dim ond 10 o'r 122 o eitemau oedd yn gyfrinachol lle gofynnwyd i'r cyhoedd adael y cyfarfod er mwyn i aelodau eu trafod yn breifat.

"Mae'r ffigurau camarweiniol hyn yn rhoi'r argraff ein bod ni'n gyngor cyfrinachol, ond nid dyma'r achos.  Mae'r cabinet yn trafod y rhan helaeth o eitemau mewn sesiynau agored ac yn cau'r drysau dim ond pan fydd angen gwneud hynny."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu