SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Digwyddiad Recriwtio Gweithwyr Gofal

Image of a care worker
31 Ionawr 2018 

Image of a care workerMae cartref preswyl arbenigol i blant a phobl ifanc yn Aberhonddu am recriwtio staff gofal newydd.

Mae Golwg y Bannau a Golwg y Gamlas yn cynnig cyfleoedd seibiant cartref-oddi-cartref ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag Awtistiaeth ac anableddau cymhleth.

Mae'r unedau'n cynnal dyddiau agored i bobl a fyddai'n hoffi ymuno â'r tîm i ofalu am blant a phobl ifanc anabl. Gallwch chi fynd i ddarganfod mwy rhwng 10.00-6.00pm ddydd Iau, 22 Chwefror yng ngwesty'r Elephant and Castle yn Y Drenewydd, ac ar 27 Chwefror yn Eglwys Elim, Aberhonddu.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Plant, Pobl Ifanc, Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Hamdden, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae Golwg y Bannau a Golwg y Gamlas yn cynnig awyrgylch hapus, diogel ac ysgogol ar gyfer pobl ifanc rhwng 4 a 18 oed. Mae'r staff yn annog plant i deimlo'n gartrefol, i wneud ffrindiau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, yn y ty ac allan yn y fro leol.

"Mae'r awyrgylch gofal yn un heriol ond mae'n rhoi boddhad mawr. Mae'r tîm yn cefnogi pobl ifanc i fagu hyder a datblygu sgiliau bywyd a chymdeithasol hyd eithaf eu gallu. Byddwn i'n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant ag anableddau i ddod i un o'r dyddiau agored sydd ymlaen yn hwyrach yn y mis."

Cyngor Sir Powys sy'n berchen a rheoli'r unedau, sydd wedi cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae'r staff yn dîm brwdfrydig dros ben gyda chymwysterau o'r radd flaenaf. Maen nhw wedi ymrwymo i weld pobl ifanc yn ffynnu a chael y gorau allan o fywyd.

Mae'r uned yn chwilio am staff i roi gofal yn y dydd a'r nos a rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 22 oed. Mae cyfleoedd ar gyfer gwaith llawn a rhan amser, gwaith parhaol a gwaith cymorth.

Mae staff yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth barhaus yn ystod eu gyrfa ofal. Oes oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm, dewch i'n gweld mewn un o'n dyddiau agored ac fe gewch chi gyfle i sgwrsio â staff i ddarganfod mwy.

Pe baech chi'n dymuno cael mwy o fanylion, anfonwch e-bost at bannaucamlas@powys.gov.uk neu ffoniwch 01874 623 424.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu