Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyfle i fusnesau Powys roi eu sylwadar ar gyllideb

Money
2 Chwefror 2018 

MoneyMae cyfle gan fusnesau Powys i roi eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. 

Yn y gorffennol, mae talwyr trethi busnes a'u cynrychiolwyr wedi derbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Sir, Llandrindod i roi eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor.

Ond bellach mae'r cyngor yn gwahodd busnesau i roi eu sylwadau ar gyllideb refeniw 2018/19 fel rhan o ymarfer ymgynghori ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid:  "Mae'r gyllideb yn bwysig ar gyfer busnes ledled y sir a thrwy ddarparu cyfle i fusnesau datgan eu barn ar-lein mae pawb yn cael yr un cyfle i roi eu sylwadau ym mhle bynnag maen nhw wedi'u lleoli."

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno sylwadau ar y gyllideb ewch i wefan y cyngor a dilyn y ddolen www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/budgetsurvey2018/

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg o ddydd Gwener 2 Chwefror tan 5pm ar 16 Chwefror.  Gellir hefyd cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig yn ystod y cyfnod hwnnw.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu