Ydych chi'n meddwl am faethu neu fabwysiadu plant? Dewch draw i ddarganfod mwy

Image of three children whispering
2 Chwefror 2018 

Image of three children whisperingMae angen mwy o ofalwyr i ofalu am bobl ifanc leol. Mae'r cyngor sir yn cynnal dau ddiwrnod agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn maethu neu fabwysiadu ym Mhowys.

Gallwch chi gynnig seibiant rhan amser, neu gartref parhaol newydd i blant sy'n derbyn gofal. Mae maethu a mabwysiadu'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau'r plant hynny nad ydynt yn gallu aros gyda'u teuluoedd am ba reswm bynnag, neu i deuluoedd sydd angen saib byr.

Dywed Aelod y Cabinet ar faterion Plant, Pobl Ifanc, Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Hamdden, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae angen amrywiaeth eang o unigolion a theuluoedd sy'n awyddus i drawsnewid bywydau pobl ifanc. Rydym yn chwilio am bobl ar draws y sir, o bob math o gefndiroedd gwahanol. Mae pobl yn poeni nad yw'r sgiliau iawn ganddynt i wneud hyn. Ond yr hyn sydd ei angen ar blant yw cartref llawn croeso, ymrwymiad a phobl sy'n barod i weithio ochr yn ochr â'r rheiny sy'n ymwneud â phlant.

"Mae cefnogi rhywun ifanc yn eich cymuned ac ymgymryd â'r rôl hon yn gallu esgor ar deimlad o foddhad mawr. Baswn i'n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ddod i'r digwyddiadau i sgwrsio â'n staff a gofalwyr i ddarganfod mwy. Gallech chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod fod y math o ofalwr sydd ei angen ar ein plant."

Cynhelir dyddiau agored i bobl sydd â diddordeb mewn maethu neu fabwysiadu plant rhwng 10am a 6pm ddydd Iau, 22 Chwefror 2018 yng ngwesty'r Elephant & Castle, Y Drenewydd. Hefyd ar 27 Chwefror yn Eglwys Elim, Aberhonddu.

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau, neu i holi mwy am faethu a mabwysiadu ym Mhowys, anfonwch e-bost i: fostering@powys.gov.uk neu ffoniwch 01874 614035.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu