Gwyl Gyrfaoedd yn agosáu

Image of Alana Spencer
5 Chwefror 2018 

Image of Alana Spencer

Ychydig dros fis sydd i fynd tan yr ail Gyl Gyrfaoedd yn Llanfair-ym-Muallt.

Trefnir yr Gyl gan Grwp Llwybrau Positif Powys, gan dynnu cyflogwyr, prifysgolion a cholegau yn ogystal â nifer o gyrff eraill i roi cipolwg i fyfyrwyr Powys o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Y prif siaradwr yn yr Gwyl eleni yw Alana Spencer, enillydd rhaglen deledu 'The Apprentice' yn 2016.  Bydd cyfle i bawb sy'n dod i'r gyl ar ddydd Mercher 7 Mawrth, i siarad â thua 100 o arddangoswyr.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd y Grwp: "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gyl 2018.  Roedd gwyl y llynedd yn llwyddiant mawr gyda thua 2,500 o bobl ifanc led led Powys yn bresennol, ac eleni rydym yn disgwyl hyd yn oed mwy."

"Rydym am ddangos i'n pobl ifanc pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt ar ôl gorffen addysg orfodol.  Gall hynny fod yn waith, falle prentisiaeth neu barhau â'u haddysg mewn ysgol, coleg neu brifysgol.

"Efallai y byddai gwirfoddoli'n mynd â'u bryd nhw.  Beth bynnag yw'r penderfyniad, rydym yn ceisio ei wneud mor hawdd â phosibl i gael y wybodaeth angenrheidiol", dywedodd Mrs Parker, sydd hefyd yn Bennaeth ar Ysgol Uwchradd Crughywel.

Noddir yr gyl eleni gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Hyfforddiant Cambrian, Ysgolion Uwchradd Powys, Gyrfaoedd Cymru, Cyngor Sir Powys, Grwp Colegau NPTC,  Grwp Gweithredol Rhanbarthol Partneriaeth Ymgyrraeth yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, Cwmni cynhyrchu a chlyweledol West Ent, Compact Orbital Gears, Cwmni Cyfreithwyr Lanyon Bowdler, SP Energy Networks a Kier Construction.

Mae'r gyl am ddim i arddangoswyr a'r bobl ifanc, ond nid yw ar agor i'r cyhoedd, dim ond myfyrwyr ysgolion Powys a myfyrwyr Gr?p Colegau NPTC ym Mhowys.  Bydd cyfle hefyd i roi cynnig ar wahanol offer, gan gynnwys theatr llawdriniaethau a thrac beic mynydd a gweld car hydrogen Rasa gan gwmni Riversimple o Bowys.

Mae Grwp Llwybrau Positif Powys yn bartneriaeth o Gyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddiant Cambrian a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys).  Eu nod yw hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Powys ar ôl addysg orfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu