Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Llyfrgell Talgarth yn symud

books
5 Chwefror 2018 

books

Bydd llyfrgell Talgarth yn symud ym mis Chwefror i'r ardal gymunedol yn ysgol gynradd newydd y Mynydd Du.   Bydd y llyfrgell yn yr adeilad presennol yn cau am hanner dydd, dydd Mercher 22 Chwefror gan ailagor ar y safle yn Ffordd Y Gelli, Talgarth am 3.45 p.m. dydd Mawrth 27 Chwefror fel rhan o gyfleusterau cymunedol newydd sbon i'r ardal.

Bydd y llyfrgell yn rhan o le hyblyg y gellir ei ad-drefnu'n gyflym a hawdd ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau eraill y tu allan i oriau agor.    Gyda chegin fach, toiledau a mynedfa ei hun, bydd y llyfrgell a'r ardal gymunedol yn gweithio'n hollol annibynnol o'r ysgol, gan sicrhau bod y plant yn ddiogel bob amser.

"Mae rhannu adeiladau'n gwneud synnwyr economaidd perffaith trwy dorri costau a rhoi mwy o gyfle i bobl wneud pethau mewn un lle",dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am lyfrgelloedd.  "Mae'n braf cael agor llyfrgell newydd sbon i bobl Talgarth a Bronllys, ac rwy'n sir y bydd y lle hwn yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan y gymuned gyfan."

Dywedodd hefyd: "Bydd y lle hwn yn cynnwys popeth a welwch mewn llyfrgell arferol, gan gynnwys dewis eang o lyfrau Cymraeg a Saesneg i bawb o bob oed, eitemau a archebwyd yn cyrraedd yn gyson, cyfrifiaduron, wifi ac argraffwyr, a mynediad at wasanaethau'r cyngor."

Dywedodd Sam Toone, Pennaeth Ysgol y Mynydd Du: "Rydym yn edrych ymlaen at weld y llyfrgell yn rhannu safle'r ysgol.  Rydym bob amser wedi hebrwng y plant i'r llyfrgell a'u hannog i fenthyg llyfrau i'w darllen adref, yn ogystal â mwynhau amser stori gyda Jan y llyfrgellydd, sy'n storiwraig wych.  Nawr bydd yn llawer haws i ni alw yn y llyfrgell, a bydd y plant yn gallu mynd â'u teuluoedd yno hefyd a mwynhau rhannu llyfrau gyda'i gilydd."

Bydd oriau agor y llyfrgell yr un fath â'r arfer heblaw am fore Mercher pan fydd yn agor ychydig yn gynt fel bod rhieni'n gallu galw wrth hebrwng y plant i'r ysgol.  Oriau agor fydd dydd Mawrth 3.30 - 6.00 p.m., dydd Mercher 9.00 - 11.00 a.m., dydd Gwener 2.00 - 5.00 pm a dydd Sadwrn 11.00 a.m. - 1.00 p.m.  Bydd modd llogi'r cyfleusterau ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau eraill tu allan i'r oriau hyn trwy gysylltu â'r ysgol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu