1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Gwaith draenio i'w drafod mewn sesiwn taro heibio

Translation Required:

Image cynrychioli Gwaith draenio i'w drafod mewn sesiwn taro heibio
6 Chwefror 2018 

RoadMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd sesiwn taro heibio cyhoeddus i drafod gwaith draenio arfaethedig ar gefnffordd mewn pentref yn ne Powys yn cael ei gynnal wythnos nesaf.

Mae trigolion a'r gymuned leol yn cael eu hannog i fynychu'r sesiwn taro heibio i drafod y gwaith arfaethedig ar gefnffordd yr A479 yn Nhretwr.  Bydd y sesiwn taro heibio'n cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Tretwr ar ddydd Iau 15 Chwefror rhwng 12-8pm.

Nod y sesiwn yw darparu gwybodaeth i aelodau o'r cyhoedd am y cynllun draenio arfaethedig drwy bentref Tretwr.  Bydd cyfle i ofyn cwestiynau, rhoi unrhyw sylwadau a thynnu sylw at unrhyw broblemau a allai godi yn sgil y cynllun arfaethedig.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn bresennol, ynghyd â'r sefydliadau sy'n gyfrifol am gynnal yr A479 a'r cwmni ymgynghori dylunio peirianyddol ar gyfer y cynllun sef Cydweithrediad Seilwaith Canolbarth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu