SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llythyrau i'w hanfon i aelwydydd am newidiadau i ddiwrnodau casglu biniau

recycling lorry
6 Chwefror 2018 

recycling lorry

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd aelwydydd ar draws y sir yn derbyn llythyron yr wythnos nesaf yn rhoi gwybod iddyn nhw am y newidiadau i'w diwrnodau casglu biniau.

Bydd y diwrnodau casglu biniau ar gyfer nifer o'r aelwydydd yn y sir yn newid o ddydd Llun, 26 Chwefror a bydd llythyr am y newidiadau yn cael ei ddosbarthu o ddydd Iau 15 Chwefror.

Bydd y llythyr yn rhoi gwybod i aelwydydd am eu diwrnodau casglu newydd ynghyd â rhestr o ddyddiadau ar gyfer casglu gwastraff na ellir ei ailgylchu.  Hefyd, bydd y canllaw diweddaraf ar gyfer ailgylchu ym Mhowys wedi'i gynnwys gyda'r llythyr.

Mae'r newidiadau yn digwydd yn sgil gwelliannau a wnaed gan y cyngor i'w llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu i'w gwneud nhw'n fwy effeithlon.  Bydd y llwybrau newydd yn helpu'r cyngor i leihau'r gost o ddarparu'r gwasanaethau hyn i drigolion.

Dim ond diwrnod y casgliadau sy'n newid, bydd y cyngor yn parhau i gasglu deunyddiau i'w hailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos a chesglir gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos.  Bydd angen i drigolion rhoi eu gwastraff a deunyddiau ailgylchu allan yn barod i'w casglu erbyn 7.30am ar y diwrnod casglu hyd yn oed os nad yw'r diwrnod casglu yn newid, oherwydd mae'n debygol y bydd amser y casgliad yn wahanol i'r trefniant blaenorol.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "O ystyried y newidiadau niferus sydd wedi digwydd ers dechrau'r llwybrau casglu presennol, nid ydynt mor effeithlon ag y gallent fod.

"Mae llawer o waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod ein llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu mor effeithlon ag y gallent fod ond mae hyn yn golygu y bydd diwrnodau casglu nifer o aelwydydd yn newid.

"Byddwn yn annog pob aelwyd i ddarllen eu llythyron yn ofalus fel eu bod yn gwybod pa ddiwrnod i roi eu biniau allan.  Bydd ein canllaw hefyd yn helpu aelwydydd i ailgylchu cymaint o'u gwastraff o'r cartref ag sy'n bosibl.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu