SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfan i Deuluoedd Y Drenewydd i symud

Image of the Newtown Integrated Family Centre logo
6 Chwefror 2018 

Image of the Newtown Integrated Family Centre logo

Mae Canolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd a Chanolfan Skylark i Deuluoedd yn symud i un lleoliad canolog. Cafodd nawdd Llywodraeth Cymru ei sicrhau i gefnogi'r symud i hen safle Ysgol Gynradd Dafydd Llwyd.

Bydd Canolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd yn parhau i fod yn siop un stop sy'n cynnig gwasanaethau i gefnogi anghenion addysg, gofal cymdeithasol ac iechyd teuluoedd. Mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau megis grwpiau rhieni a phlant bach, sesiynau tylino babanod, gwybodaeth, cyngor, Hyfforddiant Rhianta'r Blynyddoedd Rhyfeddol, archwiliadau iechyd, cefnogaeth i deuluoedd a sesiynau cynghori.

Dyfarnwyd grant o £257,000 gan Lywodraeth Cymru i symud a diweddaru'r canolfannau er mwyn creu'r ganolfan Dechrau'n Deg hon o fewn lleoliad canolog newydd. Rhagwelir y bydd y ganolfan newydd yn agor ei drysau i deuluoedd erbyn dechrau'r haf.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Wasanaethau Ieuenctid, Plant, Llyfrgelloedd a Hamdden: "Mae symud y ddwy ganolfan yn gyffrous i'r staff a'r teuluoedd a gefnogwn. Ar hyn o bryd, mae'r Ganolfan Integredig i Deuluoedd ar gyrion Y Drenewydd ar stad ddiwydiannol Mochdre. Bydd Canolfan Skylark i Deuluoedd yn symud hefyd i'r lleoliad newydd gan sicrhau fod asiantaethau cefnogi ychwanegol i deuluoedd mewn un lle.

"Rydym yn croesawu'r nawdd Dechrau'n Deg a fydd yn galluogi symud y ddwy ganolfan cefnogi teuluoedd i un lleoliad canolog ger ysgolion Hafren a Ladywell. Fe fydd hyn yn llawer iawn mwy cynaliadwy wrth symud ymlaen ac yn haws i deuluoedd gael mynediad at y gefnogaeth sydd ei angen arnynt."

Bydd nifer o bobl broffesiynol megis Ymwelwyr Iechyd, Athrawon Ymgynghorol Cymunedol Cyngor Sir Powys, arbenigwyr gofal plant a Gweithredu dros Blant, yn gweithio ochr yn ochr yn y ganolfan i gefnogi anghenion plant yn yr ardal.

I gysylltu â Chanolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd, ffoniwch 01686 623230, neu ddod o hyd iddynt ar Facebook.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu