Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Anrhydeddu sêr chwaraeon Sir Drefaldwyn

Image of Andy Davies
7 Chwefror 2018 

Image of Andy DaviesAnrhydeddwyd sêr y byd chwaraeon o bob rhan o ogledd Powys yn noson Wobrwyo Flynyddol Sir Drefaldwyn 2017.

Mae'r dyfarniadau, sy'n cael eu cydlynu gan Dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys, yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau unigolion a thimau lleol ym myd y campau ar bob lefel.  Noddwyd y digwyddiad gan McDonalds, y Drenewydd am y bumed flynedd yn olynol.

Cynhaliwyd y noson wobrwyo yn Hafren, canolfan adloniant Y Drenewydd nos Wener 26 Ionawr.  Derbyniwyd dros 45 o enwebiadau i dderbyn y gwobrau diweddaraf, a dyma'r enillwyr:

• Tîm Iau y Flwyddyn: Neidio Ceffylau Prydeinig Llanidloes 
• Tîm Hyn y Flwyddyn: Tîm Sboncen Llanfyllin
• Arweinydd Chwaraeon Ifanc: Tayla Trigg
• Gwirfoddolwr y Flwyddyn: June Jones
• Hyfforddwr y Flwyddyn: Paul Herdman
• Clwb y Flwyddyn: Clwb Beicio Hafren
• Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn: Ryan Cook 
• Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn - Dan 12: Halle Vaughan 
• Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn - Dan 14: Carrie Jones
• Personoliaeth Chwaraeon Iau y Flwyddyn - Dan 18: Fergus Stephens
• Personoliaeth Chwaraeon Hyn y Flwyddyn: Andy Davies

Cyflwynwyd Gwobrau Gwasanaethau i Chwaraeon i dri unigolyn i gydnabod eu cyfraniad amlwg i chwaraeon.  Yr enillwyr oedd:

• Angela Morris
• John Billington
• Sue Bonsal

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Datblygu Chwaraeon: "Roedd yr enwebiadau ar gyfer y gwobrau eleni o'r safon uchaf, ac mae'n dangos faint o chwaraewyr dawnus ac ymroddedig sydd gennym.

"Hoffwn i longyfarch enillwyr y gwobrau eleni, yn sicr roeddent yn llwyr haeddiannol, ynghyd â phawb a gafodd eu henwebu. Mae'n fraint fawr fod gennym gymaint o chwaraewyr dawnus yn yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu