Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd yn cwrdd â'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Image of Councillor Liam Fitzpatrick
7 Chwefror 2018 

Image of Councillor Liam FitzpatrickMae aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys wedi croesawu mwy o gydweithio â'r heddlu yn dilyn cyfarfod â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu'r sir.

Fe wnaeth y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, gwrdd â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, am y tro cyntaf yr wythnos hon (dydd Llun 5 Chwefror) i drafod goryrru ar ffyrdd y sir.

"Rwy'n falch dweud i mi gael cyfarfod positif iawn gyda Mr Llywelyn, gan rannu pryderon difrifol ar oryrru ar ein ffyrdd", dywedodd y Cynghorydd Fitzpatrick.

"Fe wnaethom hefyd gadarnhau ein hymrwymiad i weithio gyda'n gilydd er budd y sir gyfan.

"Rwy hefyd wedi cwrdd â Phrif Gwnstabl a heddlu traffig Dyfed-Powys, ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar draws y sir i fynd i'r afael â goryrru a phroblemau eraill sy'n ymwneud â phriffyrdd sy'n effeithio ar bawb yn y sir.

"Un o'n prif bryderon yw beiciau modur yn mynd yn rhy gyflym ac rwy'n edmygu gwaith diweddar yr heddlu am gyhuddo beiciwr oedd yn mynd 144 m.y.a. ar ffordd osgoi Aberhonddu'n ddiweddar.

"Rwy'n siwr y gallwn gydweithio ar nifer o faterion priffyrdd ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â'r heddlu eto yn y dyfodol agos."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu