Gwaith lledu llwybrau troed yn Llandrindod

Image of Spa Road in Llandrindod Wells
7 Chwefror 2018 

Image of Spa Road in Llandrindod Wells

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd gwaith yn cychwyn yn Llandrindod ar ddiwedd y mis i ledu llwybrau troed fel rhan o fenter teithio llesol.

Bydd y gwaith yn digwydd ar Spa Road ac yn cychwyn dydd Llun, 19 Chwefror.  Cwmni Dawnus Construction sy'n gwneud y gwaith a fydd yn cymryd rhwng pedair a chwe wythnos i'w orffen.

Bydd y gwaith yn cynnwys lledu rhannau o'r llwybr troed ar hyd Spa Road i safonau teithio llesol a chreu lle croesi diogel dros Spa Road.

Mae'r cyngor yn gofyn i drigolion ac ymwelwyr beidio parcio ar y ffordd yn ystod y dydd dros gyfnod y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'r gwaith yn rhan hanfodol o raglen teithio llesol y cyngor a bydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd ac i gerddwyr yn yr ardal.

"Bydd yn creu llwybr diogel di-dor yn cysylltu canol y dref a'r llyn - a oedd yn un o flaenoriaethau'r adroddiad 'Gateway' - a gwella cyfleusterau ar gyfer teithio llesol.

"Fe wnawn ein gorau glas i beidio amharu gormod dros gyfnod y gwaith ac yn ymddiheuro i drigolion a gyrwyr am unrhyw drafferth.

"Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r gwaith hwn.  Mae'r buddion o ddarparu llwybrau diogel i'n cymunedau ni'n anferth gan helpu pobl fyw'n iach."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu