SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo dyn o Drefeglwys am droseddau trwyddedu

taxi
7 Chwefror 2018 

taxiMae'r cyngor sir wedi erlyn dyn o Ogledd Powys am yrru cerbyd hurio preifat heb y trwyddedau angenrheidiol.

Ymddangosodd Kim Wheatley o Drefeglwys gerbron Llys Ynadon Llandrindod wythnos ddiwethaf (dydd Mercher 31 Ionawr) ac yn cael ei erlyn gan dîm Trwyddedu Cyngor Sir Powys.

Clywodd Ynadon y darganfuwyd bod Mr Wheatley yn cludo teithwyr am dâl heb drwyddedau angenrheidiol gyrrwr hurio preifat neu drwydded cerbyd.

Plediodd Mr Wheatley'n euog i'r cyhuddiadau dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 a'i orchymyn i dalu £580 mewn dirwyon a chostau.

Mae dyletswydd ar bob gyrrwr tacsi i sicrhau bod ganddyn nhw a'u cerbydau drwyddedau i wneud hynny.  Mae angen y trwyddedau hyn i sicrhau bod y cerbydau'n ddiogel ac yn addas i'r diben, ac o safbwynt diogelu, bod y gyrwyr hefyd yn ddiogel ac yn addas i'r diben.

Yn y mwyafrif o achosion, ni fydd cerbydau chwaith wedi'u hyswirio yn ystod unrhyw daith gan yrrwr didrwydded ac am y rheswm hwn, mae ein swyddogion wrthi'n ddiwyd yn rhoi diwedd ar y math hwn o waith ac yn cadw'n trigolion ni'n ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Trwyddedu: "Pwrpas trwyddedu'r diwydiant tacsis yw gofalu am y cyhoedd a sicrhau bod gyrwyr yn addas a bod eu cerbydau'n ddiogel, pwrpasol a dibynadwy.

"Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i'r diwydiant y bydd y cyngor yn cymryd camau pellach os na fydd gan y gyrwyr a'u cerbydau'r trwyddedau angenrheidiol.  Bydd ein swyddogion trwyddedu'n parhau i sicrhau bod cerbydau a'u gyrwyr yn cydymffurfio â'r mesurau diogelu hyn."

Os yw busnesau neu'r cyhoedd ym Mhowys am gael gwybodaeth neu â phryderon am drwyddedu tacsis, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth trwyddedu ar 0345 602 7037 neu ar e-bost environmental.health@powys.gov.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu