SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Yr Ifancaf i ymuno â Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys

Image of Paula Jones and her baby daughter
12 Chwefror 2018 

Image of Paula Jones and her baby daughter

Mae'r Cyngor Sir yn annog pobl ifanc i gofrestru fel aelodau llyfrgell cyn gynted ag y bo modd i fagu eu diddordeb mewn llyfrau ar oedran cynnar.

Ymunodd Isla Bound â Llyfrgell Llanidloes pan oedd hi'n naw mis oed fel rhan o gynllun peilot Siapiau Cyntaf Babis yn y sir. Trwy hyn daeth Isla'n aelod ifancaf llyfrgelloedd Aberhonddu, Y Drenewydd, Llanidloes a Rhaeadr Gwy.

Cyflwynodd y llyfrgell lun a llyfrau bwrdd siapiau fel rhodd i'w mam ac aelodaeth lyfrgell i Isla ei hunan. Dywedodd Paula Jones, mam Isla: "Roeddwn i ar ben fy nigon gyda'r llyfrau bychain. Mae llyfrgell fawr a chroesawgar i blant yn Llanidloes. Mae Isla wedi bod yn awyddus i droi'r tudalennau'n barod ac edrych ar y siapiau."

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd, y Cynghorydd Rachel Powell: "Dydy hi byth yn rhy gynnar i ddechrau darllen i'ch plentyn. Bydd babis newydd-anedig yn adnabod llais eu rhieni, eu goslef, pwyslais y geiriau a phatrymau rhythmig cerddi a llyfrau. Mae cysywllt wyneb yn wyneb yn arbennig o bwysig oherwydd ei bod yn helpu babanod i ddynwared cymryd tro mewn sgwrs. Maen nhw'n dysgu sut mae synau'n cael eu hynganu trwy wylio symudiadau ceg eu rhieni a'u gofalwyr.

"Mae llyfrau gyda siapiau sy'n dywyll eu lliw'n helpu babanod i ffocysu achos mae eu golwg yn bur gyfyng i ddechrau. Ond mae siapiau sy'n weladwy iawn, fel llygaid eu gofalwyr, yn hoelio eu sylw'n naturiol. Dyna pam mae llyfrau o'r fath yn atgyfnerthu'r cam datblygol hwn a'i gyfoethogi. I gloi, cynharaf yn y byd rydych chi'n cyflwyno llyfrau i blant, mwyaf yn y byd o gyfleoedd gewch chi i wella datblygiad eu sgiliau llafar, gweledol a chyfathrebu.

"Mae llyfrgelloedd yn adnoddau hanfodol ar gyfer pob plentyn ac maen nhw'n atgyfnerthu mwynhad darllen, cymdeithasu ac, o'u natur, yn cynnig lleoedd da ar gyfer dysgu gydol oes. Maen nhw hefyd yn lleoedd sy'n cynnig cyfleoedd i ddysgu mewn awyrgylch diogel a chysurus am ddim. Mae staff cymwynasgar a dyfeisgar wrth law felly mae llyfrgelloedd yn hanfodol ar gyfer ein dysgwyr i gyd."

Am fwy o wybodaeth am y cynllun darllen cynnar hwn, ac eraill ewch i: www.powys.gov.uk/llyfrgelloedd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu