Llyfrgelloedd Powys ar y brig o ran hel achau

Image of someone doing research on a computer
12 Chwefror 2018 

Image of someone doing research on a computer

Mae hel achau wedi ennyn diddordeb nifer fawr o bobl Powys yn ystod mis Ionawr 2018, yn ôl adroddiad misol gan MALD/Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n gyfrifol am gynnig 'Ancestry' i lyfrgelloedd ac amgueddfeydd cyhoeddus ar draws Cymru.

Cynhaliwyd 3456 o ymchwiliadau hel achau ar 'Ancestry' yn llyfrgelloedd Powys ym mis Ionawr, yn ail yn unig i Lyfrgelloedd Abertawe gyda 4023 o ymchwiliadau.

Yn ôl y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Rwy'n hapus iawn gyda'r canlyniadau hyn.  Mae'n dangos nad yw byw mewn ardal wledig fel Powys yn golygu ein bod ni'n ynysig nac o dan anfantais o ran ymchwilio i bynciau megis hel achau.  Mae'n braf gweld bod pobl yn ymwybodol bod ein llyfrgelloedd yn ganolfannau gwych i wneud y math hwn o ymchwil, gyda chyfle i ddefnyddio cyfrifiadur a'r we am ddim a'r adnoddau rhagorol a gynigir gan MALD/y Llyfrgell Genedlaethol.

"Mae 'na dwf mawr yn y diddordeb mewn hel achau - yn arbennig gyda'r rhaglenni teledu sy'n dangos enwogion yn cloddio i'r gorffennol ac yn deall sut fywyd oedd hi.  Mae wedi dal dychymyg nifer fawr o bobl, gan gynnwys y rhai sy'n byw yma ym Mhowys."

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn hel achau ac am ddefnyddio cyfleusterau 'Ancestry', ewch i'ch llyfrgell leol i wybod mwy.  Rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell a defnyddio cyfrifiadur cyhoeddus yn y llyfrgell i ddefnyddio adnoddau 'Ancestry'.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.powys.gov.uk/llyfrgelloedd a mynd i'r llyfrgell gyfeirio ar-lein.reference library.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu