Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Datgelu enwau'r cystadleuwyr ar gyfer y gwobrau chwaraeon

Image of people playing basketball
12 Chwefror 2018 

Image of people playing basketball

Bydd sêr y byd chwaraeon o ganol a de Powys yn derbyn clod fis nesaf mewn seremoni wobrwyo arbennig.

Bydd Gwobrau Chwaraeon Blynyddol Partneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed 2017 yn digwydd yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, ddydd Gwener 2 Mawrth.

Mae dros 30 o unigolion a chlybiau ar y rhestr fer sy'n cydnabod ac yn dathlu llwyddiant yn y byd chwaraeon ar bob lefel.   Mae'r gwobrau chwaraeon blynyddol yn cael eu trefnu ar y cyd gan Bartneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed sef tîm o wirfoddolwyr, a Thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys.

Mae pwyllgor llunio rhestr fer Partneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed wedi dewis tri ymgeisydd ar gyfer y 12 prif gategori, ac mae'r enwau fel a ganlyn:

Personoliaeth Chwaraeon Hyn y Flwyddyn

 • Delyth Thomas - Hoci
 • Kerrie Griffin - Karate
 • Tim Davies - Seiclo

Personoliaeth Chwaraeon Anabl Hyn

 • Kevin Lewis - Tennis
 • Leif Throbroe - Taekwando
 • Pauline Wilson - Bowls

Unigolyn Chwaraeon Ifanc 14 - 18 oed

 • Iwan Evans - Seiclo
 • Alex Walton - Motorcross
 • Breanna Quine-Taylor - Polo Dwr
 • Carwyn Lavis - Caiaco


Unigolyn Ifanc Dan 14

 • Freya Evans - Seiclo
 • Ellie Cain - Cic-bocsio
 • Daniel Gilbert - Rasio cerdded


Tîm Chwaraeon Hyn

 • Tîm Meistr Clwb Athletau Aberhonddu
 • Clwb Hoci Merched Llanandras
 • Tîm Pêl-droed Northcote Aberhonddu

Tîm Chwaraeon Iau

 • Tim Gymnasteg Llandrindod
 • Pre4stiegne Colts Dan 11
 • Tîm Rygbi De Powys Dan 15

Clwb y Flwyddyn

 • Clwb Gymnasteg Dragons Llandrindod
 • Clwb Rygbi Merched Red Kites

Arweinydd Chwaraeon Iau

 • Eleri Mclennan
 • Harrison Clayton
 • Hannah Baron

Hyfforddwr y Flwyddyn

 • Jason Jenkins
 • Gareth Marshall
 • Matthew Lewis

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

 • Terry Dickson
 • Rhiannon Barber
 • Sophie Matthews

Cyfraniad at Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol

 • Terry Smith
 • Tracy Wood
 • Kathryn Powell

Hefyd bydd gwobrau am wasanaeth arbennig i chwaraeon yn cael eu cyflwyno ar y noson yn ogystal â chyflwyniad arbennig am y llwyddiant diweddar yn y Gemau Cenedlaethol, Gemau Arbennig Prydain Fawr, gan dîm Olympaidd Arbennig Aberhonddu, a oedd yn cynrychioli Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Datblygu Chwaraeon: "Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ddathlu llwyddiant ym maes chwaraeon ac i gydnabod cyfraniad gwerthfawr gwirfoddolwyr a hyfforddwyr lleol.

"Hoffwn longyfarch pawb sydd ar y rhestr fer a dymuno pob lwc iddynt ar y noson."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu