SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor i ddefnyddwyr ar ôl gweld problemau mewn teganau ffug

Image of some toys
12 Chwefror 2018 

Image of some toys

Mae rhieni Powys yn cael eu rhybuddio i wylio rhag teganau ffug a pheryglus ar ôl i brofion ddangos lefelau uchel o gemegau.

Daeth y rhybudd gan Wasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys ar ôl canfod fod teganau ffug yn cael eu gwerthu yn y DU a allai achosi plentyn i dagu neu gyffwrdd â chemegau gwenwynig.

Roedd tua 10 - 12% o'r teganau a werthwyd yn y DU yn 2017 yn ffug, gyda L.OL. Surprise! Doliau a 'Fingerlings' ymhlith y rhai mwyaf cyffredin y llynedd.

Mae'r gwasanaeth yn gofyn i siopwyr fod yn fwy gwyliadwrus wrth brynu unrhyw eitemau, gyda rheoleiddwyr yn mynegi pryder bod rhai o'r teganau ar y farchnad yn ffug ac eraill yn methu cydymffurfio â Rheoliadau (Diogelwch) Teganau.

Yn ôl y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "Dylech geisio prynu teganau gan fasnachwr cyfrifol a sicrhau bod y rhybuddion diogelwch yn glir ar y deunydd pacio.

"Dylai'r tegan neu'r pecyn gynnwys nod CE, enw a chyfeiriad y gwneuthurwr, a rhif math, batsh, cyfres neu fodel."

"Mae swyddogion Safonau Masnach bob amser wrthi'n ddiwyd yn ceisio dod o hyd i unrhyw gynnyrch ar werth sy'n beryglus, ffug neu ddim yn cydymffurfio, er mwyn sicrhau masnachu teg, o fewn y gyfraith."

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio at Argyfwng: "Mae gwasanaethau safonau masnach yn gweithio'n ddi-baid i fynd i'r afael â'r materion hyn, ond mae'n bwysig bod prynwyr yn wyliadwrus hefyd.

"Cofiwch brynu o siopau cyfrifol, gwyliwch rhag cynnyrch sy'n dipyn rhatach a gwnewch yn siwr fod y deunydd pacio'n cynnwys manylion y dosbarthwr a nod CE.

"Dylid profi teganau a'u pacio gyda'r labeli cywir.  Megis unrhyw gynnyrch sy'n cael eu gwerthu, rhaid i fusnesau a chynhyrchwyr sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth.  Cyfrifoldeb y gwneuthurwr yw hyn.  Mae temtasiwn bob amser i dorri corneli ac wrth gwrs, ni fydd rhai cynnyrch gystal ag eraill."

I gael gair cyfrinachol â safonau masnach am unrhyw bryderon, ewch i www.powys.gov.uk/safonaumasnach a defnyddio'r botwm 'Rhoi gwybod' neu anfonwch e-bost at tradingstandards@powys.gov.uk.  Gallwch hefyd ffonio'r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu