Gwaith ffordd yn y Drenewydd

Image of Broad Street in Newtown
13 Chwefror 2018 

Image of Broad Street in NewtownMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd cyfres o waith ffordd yn dechrau yng nghanol y Drenewydd yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae modurwyr yn cael eu rhybuddio y bydd gwaith yn cael ei wneud ar Stryd Lydan, Lôn Gefn, Commercial Street a Stryd y Bont Fer.  Bydd y rhan fwyaf yn waith i osod wyneb newydd ar y ffyrdd.

Bydd y gwaith cyntaf yn dechrau ddydd Sul, 25 Chwefror a bydd Stryd Lydan ar gau am un diwrnod i osod wyneb newydd ar y ffordd.  Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 9am tan 5.30pm ond bydd y peiriannau yn y Drenewydd o tua 8am.

Bydd cyfyngiad parcio ar waith o nos Sadwrn, 24 Chwefror er mwyn i'r gwaith gael ei wneud ar Stryd Lydan.

Bydd gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, 26 Chwefror i adeiladu dwy groesfan sebra ar y Lôn Gefn.  Bydd y ffordd ar agor yn ystod y gwaith ond o dan reolaeth goleuadau traffig.

Bydd y Lôn Gefn ar gau yn ystod y dydd am dri diwrnod o ddydd Sul, 4 Mawrth ar gyfer gwaith i osod wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y ffordd ar gau rhwng 9am a 5.30pm ac yn ail-agor min nos.

Yna, bydd gwaith i osod wyneb newydd ar y ffordd ar Commercial Street, yn dechrau ddydd Mercher, 7 Mawrth am dri diwrnod.  Bydd y ffordd ar gau yn ystod y dydd rhwng 9am tan 5.30pm ond bydd y ffordd yn agor dros nos.

Bydd Stryd y Bont Fer ar gau am bedwar diwrnod o ddydd Sul, 11 Mawrth i osod wyneb newydd ar y ffordd.  Bydd y ffordd ar gau yn ystod y dydd rhwng 9am a 5pm ac yn ail agor min nos.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae angen cau'r ffyrdd hyn yn ystod y dydd fel bod ein contractwyr a'u staff yn gallu gwneud y gwaith o osod wyneb newydd ar y ffordd yn ddiogel.

"Bydd dargyfeiriadau yn dangos y ffyrdd eraill y gellir eu defnyddio tra bod y gwaith yn cael ei wneud ond bydd y ffyrdd yn ailagor bob nos.

"Ry'n ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ond rwy'n siwr y bydd gyrwyr yn gwerthfawrogi'r arwynebau newydd a bydd y croesfannau sebra newydd yn galluogi cerddwyr i groesi'r Lôn Gefn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu