SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith i osod wyneb newydd ar y ffordd ym Machynlleth

Road
13 Chwefror 2018 

RoadMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd gwaith yn cael ei wneud i osod wyneb newydd ar ddwy ffordd ym Machynlleth.

Bydd y cyngor yn gosod wyneb newydd ar y ffyrdd yn Heol y Bontfaen a Bryn-y-Gog ac mae modurwyr yn cael eu rhybuddio y bydd y ffyrdd ar gau yn ystod y dydd.

Bydd y gwaith ar ffordd Bryn-y-Gog yn dechrau am 9am ddydd Llun, 19 Chwefror a bydd yn para am bedwar diwrnod. Bydd y ffordd yn ail agor am 4pm bob dydd a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 4pm ddydd Iau, 22 Chwefror.

Bydd Heol y Bontfaen ar gau yn ystod y dydd am dri diwrnod pan fydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 19 Mawrth am 8.30am.  Bydd y ffordd yn ail agor am 5.30pm bob nos a disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 5.30pm ddydd Mercher, 21 Mawrth.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Fe fydd yn rhaid i ni gau'r ffyrdd ar gyfer y gwaith oherwydd lled cyfyngedig y ffyrdd.

"Bydd angen cau'r ffyrdd fel bod ein contractwyr a'u staff yn gallu gwneud y gwaith yn ddiogel.

"Bydd arwyddion yn dangos y gwyriad a bydd y ffyrdd yn ail-agor bob nos.

"Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi ond rwy'n siwr y bydd gyrwyr yn gwerthfawrogi'r wyneb newydd ar y ffyrdd pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu