Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Dod i wybod mwy am ofal preswyl i blant ag anableddau

Find out about residential care for children with disabilities

Mae gennym ddau o gartrefi preswyl a seibiant arbenigol i blant a phobl ifanc sydd wedi'u lleoli yng nghanol y Bannau Brycheiniog prydferth, yn agos at ganol tref farchnad brysur Aberhonddu.

Golwg y Bannau

Image of Golwg y Bannau

Mae Golwg y Bannau yn cynnig cyfle preswyl a seibiant sy'n gartrefol i blant a phobl ifanc sydd ag Awtistiaeth.

Golwg y Gamlas

Image of Golwg y Gamlas

Mae Golwg y Gamlas yn cynnig cyfleoedd cartrefol am seibiannau byrion i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion/anableddau cymhleth.

Mae'r ddwy ganolfan yn cynnig amgylchedd hapus, diogel ac ysgogol lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu hannog i deimlo'n gartrefol, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, o fewn y ty ac yn y gymuned leol hefyd.

 

Dewch i glywed sut brofiad yw gofalu am blant a phobl ifanc gydag anableddau. Bydd Rhys ac Ashleigh'n siarad am eu gwaith yng nghartrefi preswyl Golwg y Bannau a Golwg y Gamlas

 

 

Cyswllt

  • Ebost: bannaucamlas@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01874 623424
  • Cyfeiriad: Golwg y Bannau/Gamlas, Canal Road, Aberhonddu, Powys, LD3 7HL

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu