SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adolygiad Llywodraeth Cymru

Image of County Hall
15 Chwefror 2018 

Image of County HallBydd Bwrdd Gwella a Sicrhau yn cael ei sefydlu gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i helpu Cyngor Sir Powys i gydlynu a chyflenwi gwelliannau.

Mae Arweinydd Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi croesawu'r newyddion am y bwrdd newydd, a gyhoeddwyd gan Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol.

"Bydd y bwrdd newydd yn disodli'r Bwrdd Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a sefydlwyd y llynedd ac yn ymgymryd â rôl ehangach i helpu'r cyngor i gydgysylltu'r gwaith sydd eisoes ar y gweill i gyflenwi gwelliannau i'r gwasanaeth," meddai.

"Mae Powys yn wynebu heriau sylweddol i'w chyllid a'i gwasanaethau, ac yn cydnabod y ffaith fod angen cefnogaeth gorfforaethol a strategol ychwanegol iddi pan ofynnodd i Lywodraeth Cymru ddarparu cefnogaeth statudol y llynedd.

"Cynhaliwyd asesiad annibynnol o'r cyngor gan Sean Harriss (sy'n gyn Brif Weithredwr) a'r hyn y mae ef wedi'i ddarganfod sy'n allweddol i sefydlu'r Bwrdd Gwella a Sicrhau. Mae ei adolygiad yn cydnabod ein bod wedi gwneud cynnydd ond mae mwy i'w wneud.

"Bydd y bwrdd newydd yn cynnwys arweinydd y cyngor, yr is-arweinydd, cynrychiolydd yr wrthblaid ac aelodau annibynnol, gan gynnwys Jack Straw, cyn Brif Weithredwr Cyngor Dinas Abertawe, a chadeirydd presennol y Bwrdd Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol.

"Mae llawer i'w wneud o hyd, ond rydym yn hyderus y byddwn yn cyflenwi'r newid angenrheidiol i ddod yn un o awdurdodau mwyaf blaenllaw'r wlad, gyda chymorth y Bwrdd Gwella ac Ansawdd, Llywodraeth Cymru ac ymroddiad parhaus ein huwch dîm rheoli.

"Rydym yn ddiolchgar i'r gweinidogion am eu cymorth ac i Sean Harriss am ei waith hyd yma, ac rydym falch y bydd yn parhau i'n helpu ni ar ein taith tuag at wella yn ystod yr wythnosau nesaf," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu