Diwrnodau casglu biniau i newid wythnos nesaf

recycling lorry
19 Chwefror 2018 

recycling lorryMae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau y bydd diwrnodau casglu biniau ar gyfer y rhan fwyaf o aelwydydd ym Mhowys yn newid wythnos nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn gwella'r llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu i'w gwneud yn fwy effeithlon.  Bydd y llwybrau newydd yn helpu'r cyngor i leihau'r costau o ddarparu'r gwasanaethau hyn i drigolion.

Bydd y llwybrau newydd a gwell yn dechrau ddydd Llun, 26 Chwefror ac mae'r cyngor wedi ysgrifennu at bob aelwyd i roi gwybod iddyn nhw am eu diwrnodau casglu newydd.  Bydd rhestr o'r dyddiadau casglu gwatraff na ellir eu hailgylchu hefyd yn cael eu darparu, ynghyd â chanllawiau diweddar ar gyfer ailgylchu ym Mhowys.

Dim ond y diwrnod casglu fydd yn newid, bydd y cyngor yn parhau i gasglu deunyddiau ailgylchu a gwastraff bwyd yn wythnosol a gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos.

Bydd angen i drigolion rhoi eu gwastraff a deunyddiau ailgylchu allan yn barod i'w casglu erbyn 7.30am ar y diwrnod casglu hyd yn oed os nad yw'r diwrnod casglu yn newid, oherwydd mae'n debygol y bydd amser y casgliad yn wahanol i'r trefniant blaenorol.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "O ystyried y newidiadau niferus sydd wedi digwydd ers dechrau'r llwybrau casglu presennol, nid ydynt mor effeithlon ag y gallent fod.

"Mae llawer o waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod ein llwybrau casglu gwastraff ac ailgylchu mor effeithlon ag y gallent fod ond mae hyn yn golygu y bydd diwrnodau casglu nifer o aelwydydd yn newid.

" Byddwn yn annog pob aelwyd i ddarllen eu llythyron yn ofalus fel eu bod yn gwybod pa ddiwrnod i roi eu biniau allan.  Bydd ein canllaw hefyd yn helpu aelwydydd i ailgylchu cymaint o'u gwastraff o'r cartref ag sy'n bosibl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu