Posibiliad y bydd mannau gwefru trydan yn dod i feysydd parcio Powys

Image of an electric car being charged
19 Chwefror 2018 

Image of an electric car being chargedMae cynlluniau i gyflwyno mannau gwefru (charging points) trydanol ym meysydd parcio'r cyngor wedi dod gam yn nes yn ôl Cyngor Sir Powys.

Fis diwethaf derbyniodd cabinet y cyngor Strategaeth Gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2018-23, a oedd yn cynnwys £200,000 ar gyfer mannau gwefru trydan mewn meysydd parcio'r cyngor.

Bydd y cyngor llawn yn ystyried y Rhaglen Gyfalaf yr wythnos yma, ddydd Iau, 22 Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rydym am i'n gwasanaeth priffyrdd fod ar flaen y gad a dyna pam r'yn ni wedi cyflwyno cynnig cyfalaf ar gyfer £200,000 i roi mannau gwefru trydanol yn ein meysydd parcio.

"Mae technoleg yn diwygio ein byd a'n sir ac mae rhaid i ni addasu a newid i achub y blaen gyda'r dechnoleg newydd a fydd ar ein gwarthaf yn fuan.

"Mae mwyfwy o bobl yn berchen ar geir trydan yng Nghymru erbyn hyn felly mae'n bwysig ein bod yn cyflwyno'r seilwaith ym Mhowys nawr. Trwy gyflwyno rhwydwaith o fannau gwefru  sy'n hawdd eu cyrraedd, byddwn yn chwarae rhan allweddol i annog mwy o bobl i yrru cerbydau trydan. Bydd hyn yn gwella ansawdd yr aer trwy leihau allyriadau ar ein priffyrdd.

"Hefyd rydym wrthi'n ymchwilio i ddefnyddio plastig gwastraff i gryfhau ein priffyrdd ond mae'r trafodaethau yn y camau cynnar ar hyn o bryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu