Y Gwarchodlu Cymreig i orymdeithio trwy Aberhonddu ar ddydd Gwyl Dewi

Image of the Welsh Guards
20 Chwefror 2018 

Image of the Welsh Guards

Bydd Prif Gatrawd Milwyr Traed Cymru'n ymweld â Phowys fis nesaf ar gyfer eu gorymdaith Dydd Gwyl Dewi flynyddol.

Bydd Y Gwarchodlu Cymreig yn Aberhonddu ddydd Iau, 1 Mawrth fel rhan o'u gorymdaith flynyddol.

Bydd band Y Gwarchodlu Cymreig yn arwain gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu am 11:30am cyn yr orymdaith. Wedyn byddan nhw'n gorymdeithio o'r Eglwys Gadeiriol i ganol y dref ac yn aros y tu allan i Westy'r Wellington. Yno bydd y Cynghorydd Dai Davies, Cadeirydd Cyngor Sir Powys yn rhoi cennin i'r gatrawd.

Bydd Arglwydd Raglaw Powys, yr Anrhydeddus Mrs Shan Legge-Bourke, yr Uwchfrigadydd Bathurst CBE ac Uchel-Siryf Powys Mrs Susan Thompson yn ymuno â'r Cynghorydd Davies i ddosbarthu'r cennin.

Wedyn bydd y gatrawd yn gorymdeithio i Theatr Brycheiniog ar gyfer derbyniad.

"Mae gan y Gwarchodlu Cymreig hanes balch ac rydym wrth ein bodd o'u gweld yn dod i Bowys ar gyfer eu gorymdaith Dydd Gwyl Dewi blynyddol," meddai'r Cynghorydd Davies.

"Mae gan Bowys gysylltiad hir â'r lluoedd arfog, yn enwedig y fyddin, felly bydd yn fraint i weld ein milwyr yn gorymdeithio trwy Bowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu