Hysbysiad: Yn ddiweddar, rydym wedi uwchraddio ein Gwefan sydd wedi arwain at fân-broblemau arddangos ar y sgrin, diolch am eich amynedd tra bod hyn yn cael ei ddatrys
Darllen mwy

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Image of Gwernyfed Secondary School
20 Chwefror 2018 

Image of Gwernyfed Secondary SchoolBydd cyfleusterau dysgu a chwaraeon gwell gan ysgol uwchradd o Bowys fel rhan o raglen adnewyddu £7.2m, yn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Sir Powys.

Fe wnaeth y cabinet, sy'n cyfarfod yn Llandrindod heddiw (20 Chwefror), gymeradwyo gwaith adnewyddu o bwys ar Ysgol Uwchradd Gwernyfed, gan gynnwys cyfleusterau dysgu a chwaraeon, fel rhan o raglen y cyngor ar gyfer Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Bydd y prosiect yn gweld y bloc dysgu presennol yn cael ei ad-drefnu a'i ddiweddaru a bloc dysgu newydd yn cael ei adeiladu i ddiwallu safonau ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y gwaith hefyd yn gweld neuadd chwaraeon newydd yn cael ei hadeiladu ochr yn ochr â gwelliannau i'r maes parcio a'r fynedfa i'r safle.

Cytunodd y cabinet i ddarparu £500,000 ychwanegol ar gyfer y gwaith gan arwain at gyfanswm costau o £7.2m i'r prosiect ond mae'r opsiwn yn gwaredu â'r angen i ddefnyddio'r Plasty rhestredig Graddfa II fel cyfleuster dysgu.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod o'r Cabinet dros Addysg; "Dyma fuddsoddiad o bwys i gynnig amgylchedd dysgu y mae dysgwyr yng Ngwernyfed yn ei haeddu er mwyn cefnogi dysgu ac addysgu o ansawdd uchel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu