SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Uwchradd Gwernyfed

Image of Gwernyfed Secondary School
20 Chwefror 2018 

Image of Gwernyfed Secondary SchoolBydd cyfleusterau dysgu a chwaraeon gwell gan ysgol uwchradd o Bowys fel rhan o raglen adnewyddu £7.2m, yn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Sir Powys.

Fe wnaeth y cabinet, sy'n cyfarfod yn Llandrindod heddiw (20 Chwefror), gymeradwyo gwaith adnewyddu o bwys ar Ysgol Uwchradd Gwernyfed, gan gynnwys cyfleusterau dysgu a chwaraeon, fel rhan o raglen y cyngor ar gyfer Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Bydd y prosiect yn gweld y bloc dysgu presennol yn cael ei ad-drefnu a'i ddiweddaru a bloc dysgu newydd yn cael ei adeiladu i ddiwallu safonau ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y gwaith hefyd yn gweld neuadd chwaraeon newydd yn cael ei hadeiladu ochr yn ochr â gwelliannau i'r maes parcio a'r fynedfa i'r safle.

Cytunodd y cabinet i ddarparu £500,000 ychwanegol ar gyfer y gwaith gan arwain at gyfanswm costau o £7.2m i'r prosiect ond mae'r opsiwn yn gwaredu â'r angen i ddefnyddio'r Plasty rhestredig Graddfa II fel cyfleuster dysgu.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod o'r Cabinet dros Addysg; "Dyma fuddsoddiad o bwys i gynnig amgylchedd dysgu y mae dysgwyr yng Ngwernyfed yn ei haeddu er mwyn cefnogi dysgu ac addysgu o ansawdd uchel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu